Religionsundervisning på olika villkor

3:20 min

Eleverna på gymnasieskolan visar olika intresse för religionsundervisningen. Och det finns också skillnader på hur lärarna undervisar i ämnet. Det konstaterar Skolinspektionen i en granskning av religionskunskapen i 47 gymnasieskolor. Elisabeth Poorath Sjöö, är projektledare och utredare på Skolinspektionen.

– Det är ju skilda bilder. Vissa elever tycker att det är väldigt positivt och ett ämne som är väldigt intressant. Medan vi möter också elever som tycker att det är väldigt ointressant och överhuvudtaget känns inte väsentligt för dem. Det är så klart att det beror på vilken undervisning de möter men också från vilken sammanhang de kommer, säger Elisabeth Poorath Sjöö.

Det som märks tydligt i forskningen är att i klasser där eleverna är ointresserade av religionsundervisning, finns en överrepresentation av elever med antisemitiska och islamofobiska värderingar, enligt Skolinspektionen. Men detta ointresse kan också bero på hur lärarna undervisar i ämnet. 

– Alltså det är ju viktig att undervisningen verkligen kommer att ge eleverna tillfälle att reflektera och analysera. För det är först då man kan möta  de olika synpunkter och det är först då man kan få rätt på det. Det finns en risk om läraren gör religion till någonting som är konstigt  och främmande i stället för att istället faktiskt gäller eleverna här och nu och det samhälle vi lever i, säger hon.

Skolinspektionen granskade undervisningen i 28 kommunala och 19 fristående gymnasieskolor. Granskningen visar att undervisningen generellt sett följer kursplanen. Men vissa områden måste utvecklas, säger utredarna, eftersom i de grupper där lärarna i högre grad fokuserar på förmedling av fakta om religionerna och inte möjligheten till reflektion och diskussion om religionens roll i samhället, då ökar ointresset, hävdar Elisabeth Poorath Sjöö.

– Vi har stött på skolor där man inte har inte gett tillfälle att diskutera och analysera, och tyvärr har vi har gjort det framför allt på de yrkesförberedande programmen. Och det är ju klart att det är oroväckande, säger hon.

Många lärare klagar också på att det är ett stort kunskapsområde, men en liten kurs med inte mer än mellan 30 till 40 timmar per termin. Men de lärarna som har lyckats hantera det på bästa sättet är de som jobbar tematiskt i stället för att undervisa avsnitt för avsnitt som en del lärare gör, enligt Skolinspektionen. Men det kan också finnas lärare som är rädda för att ta itu med ett ämne som kan vara kontroversiellt för eleverna i klassen, säger Elisabeth Poorath Sjöö.

– Ja, det är något som lärare ibland uttrycker att man kan var rädd för. Den lärare som inte är tryggt i sin situation kan få bekymmer. Det kräver att lärarna är trygga med sin roll, för det uppstår svåra frågor och svåra diskussioner som lärare måste ha kompetens och stöttning av övriga skolan för att klara av, säger Elisabeth Poorath Sjöö. Hon tillägger att när det uppstår sådana situationer då får eleverna mindre möjligheter att ifrågasätta sina egna fördomar.