Nu bryts järnmalm i Dannemoragruvan igen

3:52 min

Den var nedlagd i tjugo år. Men nu öppnar gruvan i Dannemora igen. I maj sker första malmexporten från gruvan. Ett tecken på den gruvboom som Sverige är mitt i.

Järnmalmsgruvan i Dannemora i norra Uppland är åter lönsam sedan världsmarknadspriserna på malm stigit kraftigt. Efter investeringar på över en miljard kronor är denna gamla gruva igång igen lagom till påsk och i maj sker första malmexporten. Staffan Bennerdt är vd för Dannemora minerals. I måndags kunde han starta sovringsverket i anläggningen. Det är där slutprodukten av järnmalmen sker:

– Därmed så har vi startat hela verksamheten i gruvan, för redan tidigare har vi arbetat nere i gruvan, men nu kan vi producera de produkter som ska säljas.

En stor dag det här?

– En mycket stor dag, avgörande och epokgörande. Man kan också konstatera att den här månghundraåriga traditionen som den här gruvan har. Den har funnits i minst fem hundra år  den kommer nu att starta tjugor år efter att den lades ner.

Och skälet till att den gör det?

–  Det är framför allt världsmarknadspriserna och efterfrågan som är drivna av Kina och Asien, säger Staffan Bennerdt.

Råvarupriserna har stigit kraftigt under senare år. När tidigare ägaren SSAB, Svensk stål, la ned gruvan i början på 1990-talet, var det inte längre lönsamt att bryta järnmalmen här. Men så började priserna stiga i takt med ökad efterfrågan från bland annat Kina. Geologen Lennart Falk konstaterade detta samt att det inte fanns några inmutningar i gruvan som skulle hindra honom och andra investerare att försöka dra igång verksamheten igen.

– När jag drog igång det här 2005 så hade priset på järnmalm gått upp knappt 100 procent. Sen har det gått upp ett antal hundra procent till. Så priset på järnmalm i dag är ungefär fem gånger så högt som när man la ner gruvan, säger Lennart Falk.

Lennart Falk bildade med andra större privata investerare Dannemora minerals. Småsparare i de uppländska bruksorterna och många pensions- och aktiefonder har satsat 800 miljoner i aktiekapital. Därtill har företaget tagit upp ett obligationslån på bortemot 600 miljoner kronor för att klara nya investeringar i teknik och maskiner.

Kontrakt finns med bland andra två tyska stålverk och de första leveranserna av järnmalm sker i maj via den upprustade järnvägen till Hargshamn.

Gruvboomen märks på många platser i Sverige i dag. I Malmfälten i Norrbotten satsar LKAB stort för framtiden. I Pajala råder också gruvfeber och många kanadensiska och australiska prospekterare söker efter också ädlare metaller som i Västerbotten.

I Dannemora ska man producera 1,5 miljoner ton järnmalm i år med en järnhalt på 50 procent eller  mer. Malmen räcker i minst 15 år. Och det blir lönsamt, säger Lennart Falk grundare och styrelseledamot i företaget:

– Nästa år, och i och med att vi kommer upp i produktion kommer vi också att vara väldigt lönsamma, säger han.

Gruvan kommer att sysselsätta 120 anställda i år. Men varje anställd räknar man ska ge upphov till tre eller fyra andra jobb runt omkring. Och i den gamla gruvorten Österbybruk dit Dannemora hör är man mycket optimistisk om framtiden. Lena Wiberg driver en liten lunchrestaurang på orten.

– Det är ett uppsving för bygden. Det är det verkligen, säger hon.

Så för hela Österbybruk är det ett lyft ?

– Absolut. Det svårt att få tag i hus här. De går ganska snabbt. Det finns en framtidstro och de bygger nytt också. Det är fler företag som  tänker bygga så att det finns bostäder, för det är det som är bristen.

Och så blir det barn förstås i skolorna?

– Ja, det hoppas man ju. De bygger om skolan här, så det är jättebra. Det är ett mångmiljonprojekt när de ska bygga om, säger Lena Wiberg som driver en liten lunchrestaurang i Österbybruk.