Vanligt med bränder i fritidshus på våren

4:16 min

Sex personer, fyra vuxna och två barn, omkom när ett fritidshus i närheten av Härja söder om Tidaholm brann ner till grunden, troligen under natten till påskdagen. Och att det brinner i fritidshusen är inte ovanligt, säger Ville Bexander expert hos Brandskyddsföreningen.

– ­Ungefär 300 till 400 fritidshus brinner i Sverige varje år. Statistiken ser jämn ut genom hela tioårsperioden och det motsvarar ungefär fem procent av alla bränder i byggnader.

Vilka är då de vanligaste orsakerna till att det brinner i våra fritidshus?

– Ja, det är på vårkanten när man börjar värma upp sitt hus. Man sätter på sina element kanske och börjar elda i sin öppna spis som man då inte har använt under hela vinterhalvåret. Man kan också ha elfel i huset, till exempel att skadedjur har gnagt på elledningen eller annat som kan ha orsakat kortslutning. Det finns många orsaker till bränder just i fritidshus, säger Ville Bexander på Brandskyddsföreningen.

Vad som konkret orsakade branden utanför Tidaholm i Västergötland under påskhelgen är oklart, men det handlar om ett gammalt hus utan vare sig el eller vatten. Enda värmekällorna ska ha varit en vedkamin och en öppen spis.

På Brandskyddsföreningen är man mån om att betona att man alltid bör kontrollera eldstaden. En för hård eldning under en längre tid kan orsaka bränder. Normalt ska en lokal eldstad eldas med 2-3 kilo ved i timmen. Dessutom ska veden vara torr. Eldstäder med för dåligt drag eller med fuktig ved kan göra att skorstenens insida beläggs med sot och tjära som riskerar att börja brinna. Sotbränder är ganska vanliga, säger Ville Bexander. Vid normal eldning är temperaturen i skorstenen upp till 350 grader. Men om en soteld bryter ut stiger temperaturen till 1 200 grader, varnar experterna från Brandskyddsföreningen.

Dessutom handlar det om skyddsutrustningen. Det är önskevärt att vi använder samma höga säkerhetsnormer i alla våra hus, säger Ville Bexander, rådgivare på Brandskyddsföreningen.

– Kravet finns att man ska ha brandvarnare även i fritidshusen men det vet vi faktiskt väldigt lite om. Vi vet inte om vi har brandvarnare i den utsträckning som vi har i våra vanliga hem.

Efter vinteruppehåll är det många som nu börjar åka till sina fritidshus. Var bör de tänka på?

– Det man bör tänka på är att när man har god uppsikt när man sätter på sina element, och att man kontrollerar skorstenen när man börjar elda i den och att man eldar försiktigt så att man inte börjar med att elda våldsamt i sitt öppna spis. Ta det lugnt, var uppmärksam på det. Sedan, när det gäller skyddsutrustning, så är det ju bra att ha brandvarnare och någon typ av släckmedel - gärna en handbrandsläckare även i fritidshuset, säger Ville Bexander expert hos Brandskyddsföreningen.

Bränder med så här många dödsoffer som den som inträffade utanför Tidaholm i Västergötland är ovanliga i Sverige. Under 2009 inträffade tre bostadsbränder som skördade totalt 15 människoliv och efter det har MSB, Myndigheten för samhällsskydd, fått  i uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas så att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en brand. Men Sverige befinner sig långt ifrån nollvisionen. Alltjämnt omkommer i bränder över 100 personer varje år.