Populärt med borgerlig begravning

3:58 min

Fler och fler väljer borgerlig begravning framför de traditionellt kyrkliga. Enligt siffror från Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, valde förra året över nio procent borgerlig begravning. En ökning som pågått i flera år. I Trons kapell på Skogskyrkogården i Stockholm har en ceremoni precis avslutats.

– Det vanligaste är, och som det gick till idag, att man inleder med någon slags musik, ofta orgelmusik då.

Jag träffar officianten Medina Törrissen i kapellet efter en avslutad begravning. En ganska traditionell sådan. Även om mer spektakulära ceremonier förekommer, som begravningar i stallet eller på 18:e hålet på golfbanan, så skiljer sig de flesta borgerliga begravningar inte särskilt mycket från de kyrkliga. I kapellet finns till och med flera religiösa symboler kvar, som ett litet kors längst fram i rummet.

– Och vördnadsfullt välkomnar jag den avlidne med att niga. För mig är det liksom att jag har välkomnat in alla som sitter, och också den avlidne.

Begravning fortsätter med musik och tal. Just musiken är ett sätt för många att avvika från traditionen och göra ceremonin mer personlig. Medina tycker att borgerliga begravningar överhuvudtaget gör det möjligt att uttrycka sin sorg på ett mer personligt sätt.

– För mig är det ett syfte med ceremonistunden att tillåt sig, om man nu är orolig för att bli jätteledsen eller att bryta ihop. Det är okej. Det är på något sätt andligt för mig, därför då kommer du ju närmare dig själv. Den kraften och energin som faktiskt är du kan du ju inte komma.

Det avlider varje år omkring 90 000 människor i Sverige. 2011 begravdes drygt 9 procent av dem borgerligt. En ökning från 2008 då siffran var 7,7 procent. Och trenden väntas fortsätta. Förändringen antas av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, hänga samman med svenska kyrkans minskade medlemsantal. Medina Törrissen håller delvis med.

– Den ena faktorn är ju att fler har gått ur kyrkan. Men sen tror jag också att även om folk är med i svenska kyrkan så är det inte så många som är religiösa. Du har ju mycket större frihet att forma begravning helt på ditt eget sätt när du väljer borgerlig begravning.

En som just valt en borgerlig begravning är Cecilia Peuranen, och även hon pekar på friheten som något viktigt. Hennes pappa gick bort nyligen och när det var dags att välja form för begravningen ställdes hon inför många val. Hennes pappa hade gått ur svenska kyrkan och var både född utomlands och hade levt mycket utomlands. Saker hon tyckte gjorde att en kyrklig begravning passade dåligt.

– Han hade ju inte skrivit upp någon egen önskan så vi var tvungna att välja själva. Vi kunde ju inte fråga honom då. Men på borgerliga begravningar får man välja mycket själv hur man vill ha det.

I efterhand är Cecilia väldigt nöjd med begravningen.

– Dels hade vi en officiant som var jättebra. Sen valde jag musik som jag vet att han tyckte om. Han snodde till och med skivan från mig. Det var en Sophie Zelmany. Sen hade vi en skiva med Melody Gardot, Over the rainbow. Och så hade vi en karelsk dikt som vi tyckte passade ganska bra. Och sen bara berättade om hans liv så att man minns honom för vem han var.