Dålig kunskap om våld inom hbt-relationer

1:13 min

Hbt-personer som utsätts för våld i sin relation har svårare att få hjälp än heterosexuella. Det menar Victoria Tauson som leder ett projekt för att förbättra arbetet med våldsutsatta hbt-personer i Skaraborg. Enligt henne är inte våldet annorlunda, men däremot synen på det.

– Man vet inte att våld i hbt-relationer förekommer. Därför har man svårt att se tecken på våld som tecken på våld. Man missar det eller tolkar om det till något annat. Som våldsutsatt hbt-person kanske man då inte kan göra tolkningen att det jag är utsatt för faktiskt är våld, säger Victoria Tauson.

Forskning från bland annat RFSL tyder på att våld i hbt-relationer är ungefär lika vanligt som i heterorelationer. Ändå finns det en utbredd okunskap om att våld faktiskt förekommer i hbt-relationer. En uppfattning som gör att våldet blir svårare att upptäcka, både för samhället och för den utsatte. Samtidigt menar Victoria Tauson, som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten driver ett projekt för att bättre hjälpa våldsutsatta hbt-personer, att hbt-personer i stort sett aldrig söker hjälp för sin våldsutsatthet.

– Så länge man inte får några stoppsignaler antingen från sig själv, nätverk eller samhället, så är det nog större risk att man stannar kvar i våldet. Att det fortsätter för man hjälper till att göra det till något mindre dramatiskt. Och att man själv inte får upp varningsflaggan om att det här faktiskt är något som inte är okej, säger Victoria Tauson.