Allt vanligare med utpressning bland unga

2:48 min

Utpressning bland skolungdomar blir allt vanligare. Framförallt rör det sig om så kallad bötning, där unga tvingar av varandra värdesaker som bestraffning för påhittade förseelser, skriver Brottsförebyggande rådet, Brå, i en ny rapport. På Eriksbergskolan i Uppsala hade man för ett tag sen problem med den här typen av utpressning.

– Vi hade då ett mindre antal elever som utsatte ett litet antal elever för utpressning. Det gjorde att en del elever blev rädda och stannade hemma, säger Elisabeth Samuelsson som är lärare på Eriksbergsskolan och undervisar i idrott och engelska.

–  Vi vet något fall där man åkte på stryk då man inte gjorde det man blev tillsagd att göra. Det kunde vara att skaffa fram 400 cigaretter till dagen efter. Om man inte hade några pengar fick man helt enkelt ta dem. Det var väldigt allvarligt. Vi vet i alla fall i ett fall som en pojke bytte skola för att komma ifrån det hela, fortsätter hon.

Bötning är ett relativt nytt problem. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, existerade det inte för tio år sedan. Men i takt med att antalet fall av utpressning i samhället har ökat totalt, från 700 anmälda fall år 2000 till 2500 fall år 2010, har även den här formen av utpressning blivit vanligare. Johanna Skinnari är utredare på Brå och säger att metoden hämtad från den kriminella världen.

-- När det gäller bötning bland ungdomar så är det ju ett fenomen som har spridit sig från kriminella grupperingar. Så det är förhållandevis nytt i ungdomsmiljön, säger hon.

Ofta är det bagatellartade saker som att man tittat snett på någon eller inte velat bjuda på godis som föranleder bötningen. Den anklagade tvingas då som straff böta med pengar eller värdesaker. Johanna Skinnari menar att det är viktigt att vuxenvärlden reagerar på ett tidigt stadium.

– Förutom att det här ger utövarna inkomster så får det ju också funktionen att de bygger upp ett skrämselkapital för framtida utpressningar och framtida brott. Bötning kan också vara ett sätt att meritera sig för att komma in i kriminella grupperingar. Därför är det viktigt att skolan och andra vuxna sätter stopp för det tidigt, säger hon.

Enligt Johanna Skinnari är bästa metoden för att komma tillrätta med utpressningen att uppmärksamma det, genom till exempel föräldramöten och samtal. Annars finns det en risk för att de vuxna inte ser problemen för vad de är. Just den metoden visade sig även vara framgångsrik på Eriksbergsskolan i Uppsala.

– Vi gick ut i klasserna och pratade om det. Sen kallade rektorn till föräldramöte, med representanter från polisen och socialtjänsten och informerade om läget helt enkelt. Det satte ju strålkastarljuset på vår skola och vi fick dåligt rykte. Men vi fick bukt med de här problemen och nu har vi inte känt av dem på flera år, berättar läraren Elisabeth Samuelsson.