Regeringens utredare: "Lägg ned Socialstyrelsen"

2:41 min

Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut och 9 andra myndigheter bör läggas ned och ersättas med fyra helt nya myndigheter. Det föreslår regeringens utredare Stefan Carlsson, som i dag lägger fram statens vård- och omsorgsutredning. För att möta den åldrande befolkningen måste staten få en tydligare och effektivare roll i vård- och omsorgen, säger han.

– Det allt överskuggande problemet inom vård- och omsorgsområdet är naturligtvis att vi i framtiden måste få ut mer av varje skattekrona för att vi ska ha råd med en så bra vård och omsorg som vi har i dag. Det är det största framtidsproblemet, säger Stefan Carlsson.

Enligt förslaget ska de 12 nuvarande myndigheterna ersättas av en kunskapsmyndighet, en tillsynsmyndighet, en infrastrukturmyndighet och en välfärdsmyndighet.

I dag utvecklas den nationella samordningen mellan kommuner och landsting, som ansvarar för vård och omsorg, till stor del genom frivilligt samarbete. Sverige har svårt att hålla ihop vårdkedjorna och patienter hamnar mellan stolarna säger utredaren Stefan Carlsson.

Han menar att den styrning som ligger på staten sker stuprörsmässigt, det vill säga att varje myndighet verkar för sig utan man tar ett större grepp om helheten och samarbetar.

– Den strukturen har byggts upp successivt. När man sett ett behov av någonting har man skapat en myndighet. Om man ser det krasst är det egentligen ingen som tittat på hur helheten ska fungera.

Den största besparingen med förslaget, menar Stefan Carlsson, blir att staten kommer kunna stödja vård- och omsorgen mer effektivt. När det gäller själva omgörningen av myndigheterna räknar han med en besparing på 20 procent jämfört med kostnaden för dagens 12 myndigheter.

Det är en genomgripande förändring som föreslås där många bitar måste ligga på plats, men enligt Stefan Carlsson behövs det inte mer än ett och ett halvt år.

– Min förhoppning är att de fyra nya myndigheterna skulle kunna vara uppe och fungera den 1 januari 2014. Jag resonerar i betänkandet om att man ska ta det som en helhet, där alla fyra myndigheterna etableras samtidigt, för att det ska fungera så bra som möjligt. Sedan får vi väl se i vilken takt man orkar konkret när förslaget är lagt.

Men om vården dras med stora problem, som väntas bli ännu större i framtiden, löser man då det med att bygga om strukturen? Är det inte själva hälso- och sjukvårdspolitiken som måste förändras?

– Jo, det här är ett medel för politiken att bli bättre och mer effektiv. Sedan måste naturligtvis en sådan här struktur fyllas med konkret innehåll, och det är något politiken måste ta ansvar för, säger Stefan Carlsson.

De 12 myndigheter som utredningen vill lägga ned är Socialstyrelsen, Läkemedelverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Statens medicinsk-etiska råd, Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB.

Anna Nell Florén

SR International

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.