Vården måste bli mer lyhörd för olika religioner

3:53 min

Sjukvården får kritik för att den inte hängt med i samhällsutvecklingen, att Sverige blivit ett allt mer multireligiöst samhälle. Det behövs mer utbildning, menar Sofie Bäärnhielm, överläkare på Transkulturellt Centrum i Stockholm och ger exempel på när vården måste vara mer lyhörd för olika trosuppfattningar.

– När jag själv för första gången mötte en patient som pratade om djinner, som är vad jag förstått senare är ett sätt att tänka som finns inom islam och finns beskrivet i koranen. För mig var det något väldigt okänt. Jag som psykiatriker, min första tanke var att det här kanske var psykotiska vanföreställningar. Men så småningom har jag förstått att det behöver inte alls vara psykotiska vanföreställningar utan helt enkelt religiöst och kulturell färgade idéer och tankar som väldigt många har, säger Sofie Bäärnhielm överläkare på Transkulturellt Centrum i Stockholm

Svenska kyrkan arrangerade på onsdagen ett samtalsforum för att samla olika synvinklar från både vårdsektorn och från olika trossamfund om hur den multireligiösa vården fungerar i dag, var det finns brister och hur man kan lösa dem. Enligt Sofie Bäärnhielm är en brist med sjukvården i dag att vårdpersonalen inte är tillräckligt van vid att människor har olika trosuppfattningar och de därför inte alltid vet hur de ska agera.

Mustafa Setkic, imam i bosnisk-islamiska församlingen i Stockholm, håller med om att sjukvården inte hänger med den övriga samhällsutvecklingen och menar att det behövs både mer information för patienter och mer utbildning för vårdpersonal.

– Personalen har utbildats för 20-30 år sedan då Sverige såg annorlunda ut än i dag. Så det behövs arbete på båda spåren, även den utbildningen som är aktuell i dag behöver kompletteras. Samtidigt personalen som redan jobbat 20-30 år har tio år till att arbeta och för att lindra frustration och ge den bästa vård som man kan ge, då är det utbildning som är nyckeln, säger Mustafa Setkic imam vid den bosnisk-islamiska församlingen i Stockholm.

Förra året beslutade regeringen att öka biståndet till den andliga vården med tre miljoner kronor. I dag kan man få så kallad andlig vård via sjukhuskyrkan om man till exempel är döende, har drabbats av någon svår sjukdom, eller behöver någon att prata med om existentiella frågor. Muslimer, buddhister eller icke-troende har samma rättighet till sådan vård men har långt ifrån samma resurser.

Istället för anställd personal så finns det ett nätverk av människor som genom sjukhuskyrkan hjälper till ideellt vid behov. Målsättningen med regeringens satsning är, enligt civil- och bostadsminister Stefan Attefall att bygga upp ett bättre system för andlig vård även för de mindre religionerna.

– Det är en höjning med 50% men som du säger är det inga jättestora belopp. Men det handlar om att stödja inte minst de nyetablerade samfunden i Sverige: katolska kyrkan, de muslimska samfunden, buddhister och andra. Att bygga upp en viss grundservice så att man exempelvis har koordinatortjänster som kan kalla in ideella krafter där det finns ett behov hos patienterna. Och där är vi i ett uppbyggnadsskede, men vi har kunnat förstärka insatserna tack vare det ökade stödet, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Men även om det nu satsas mer på den andliga vården så finns det mer att göra och civil- och bostadsminister Stefan Attefall menar att även andra myndigheter borde ta ett större ansvar.

– Jag tycker bland annat att landstingen kommer för billigt undan med tanke på att de är ansvariga för sjukvården. De tillhandahåller lokaler för sjukhuskyrkan och andlig vård, men de skulle kunna hjälpa till mer. Inte minst med utbildning och den typen av aktiviteter. Här tycker jag många landsting, många landsting gör en del saker utöver lokalfrågorna, men här skulle landstingen kunna göra mer också, säger Stefan Attefall civil- och bostadsminister.