Unga riskerar hamna i permanent arbetslöshet

2:28 min

Cirka 20 000 ungdomar i åldrarna 16-19 år riskerar att aldrig få sätta sin fot på en arbetsplats, varnar Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez-Svankvist och Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler på DN debatt. De behöver först och främst stöd att fullfölja sina gymnasiestudier.

– Det allra viktigaste för de här ungdomarna som inte tagit sig igenom gymnasiet – eller ens börjat gymnasiet – är att de måste fullfölja sina gymnasiestudier. Först då öppnar sig goda möjligheter för dem. Annars är man hänvisad till tillfälliga arbeten, kortare vikariat eller att stå utanför arbetsmarknaden. Att fortsätta gymnasiet är det allra viktigaste, säger Ann-Marie Begler.

Anne-Marie Begler har på regeringens uppdrag utrett vad man kan göra för att få in unga som står utanför arbetsmarknaden igen. Hon föreslår bland annat att Arbetsförmedlingen ska kunna sätta in insatser tidigare, men framför allt så måste kommunerna bli mer aktiva att söka upp ungdomar som hoppat av gymnasiet och erbjuda dem hjälp.

– Det allra viktigaste är att skolorna ser till att eleverna får det stödet de behöver för att kunna fullfölja sin utbildning. Men när de väl har hoppat av så är det väldigt viktigt att kommunerna ser till att man är informerad kring vilka ungdomar det är, att man erbjuder dem kontakter, att man har intensiv och nära kontakt. Och att man inte accepterar att månaderna av passivitet bara går, utan de måste få omedelbar stöd och hjälp de här ungdomarna och det måste vara aktiva insatser.

I debattartikeln i Dagens Nyheter skriver Ann-Marie Begler och Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez-Svankvist att det är ett stort misslyckande att så många unga vuxna står utanför arbete och studier, och att ansvaret ligger på skolorna och dess huvudmän kommunerna. Men att det är ungdomarna själva som i stor utsträckning får ta konsekvenserna.

– Det får stora konsekvenser både för den enskilde och för samhället. VI har en ganska hög ungdomsarbetslöshet i Sverige, och ju längre tiden går i passivitet för de här ungdomarna, desto mindre möjligheter kommer de att ha att etablera sig på arbetsmarknaden. Så att det blir ju ekonomiska konsekvenser både för samhället och den enskilde. Och det här handlar ju om många års utebliven försörjning och produktivitet, säger utredaren Ann-Marie Begler, generaldirektör vid Skolinspektionen.

Dessutom föreslås att åldern för så kallad utvecklingsersättning sänks från 18 till 16 år. Ytterligare förslag kommer senare i år.