Oenighet om gränspolisens ID-kontroller

4:00 min

De kontroller som polisen gör i bland annat Stockholms tunnelbana för att hitta de som vistas i Sverige utan tillstånd kan strida mot Europakonventionen. Det menar Henrik Bergquist, utrikesdepartementets expert på mänskliga rättigheter. Långsökt, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt. Dessutom görs inte dessa kontroller på något nytt sätt och definitivt inte på grund av någons utseende eller etnisk tillhörighet. Det intygar Per-Uno Johansson, chef på Gränspolisens utredningsenhet.

– Vi jagar inte folk utan kontrollerar enligt utlänningslagen, säger Per-Uno Johansson.

I radioprogrammet P1-morgon idag så sa Henrik Bergquist, som är utrikesdepartementets expert på mänskliga rättigheter att polisen inte får begära id-handling eller uppehålla en person utan en grundad misstanke om att personen har begått ett brott.

Men så är inte heller fallet, påstår chef på Gränspolisens utredningsenhet, Per-Uno Johansson.

– Upptäcker vi till exempel att någon har begått ett brott, i det här fallet brott mot ordningslagen, så kontrollerar vi naturligtvis vem personen är och finns det anledning att anta att detta är en utlänning som inte har rätt att vistas här så kontrollerar vi om han har pass eller inte och i allt detta följer vi  regelverket.

Polisens praxis om hur de inre utlänningskontrollerna ska gå till har inte ändrats och de har inte att göra med Reva-projektet säger Per-Uno Johansson. Reva står för Rättsäkert och Effektivt Verkställighetsarbete och är ett projekt som löper från 2009 men är ny för Stockholmspolisen. Per-Uno Johansson menar att medierna nu felaktigt kopplar det med de regelbundna identitetskontrollerna som polisen alltid gjort.

Och det står ord mot ord när polisen och de som informerat medierna talat om dessa kontroller. Enligt uppgifter till flera medier uppmanade polisen resenärer med utländskt utseende att visa ID -handlingar, trots att de haft giltig biljett och inte begått något brott.

Ifall det här är sant är saken klar - polisens ID-kontroller vid tunnelbanan förra veckan kan vara ett brott mot folkrätten och Sverige kan fällas av Europadomstolen, påstår Henrik Bergqvist. Han åberopar ett fall från Storbritannien där polisen hejdade två personer som ville delta i en demonstration vid vapenmässan. Polisen tillämpade landets antiterroristlag vilken ansågs strida mot Europakonventionen. Professor Said Mahmoudi menar dock att fallet inte har mycket gemensamt med det som påstås hända här i Sverige

– Det handlar inte om att uppehålla en person som har rätt handling, det handlar inte om att misstänka en person som bär på någonting i handen och övriga omständigheter som fanns med i det här målet som avgjordes av Europadomstolen, säger han.

Professor Mahmoudi menar dock att det  i Sverige kan bli fråga om annat fel som polisen begår - under förutsättning att vittnesmålen stämmer och att polisen enbart kontrollerar personer med visst utseende

– Den rättsliga frågan är: om polisens beslut att bara välja någon och be honom eller henne att visa sina ID-handlingar, det i sig är en kränkning av en persons privatliv och integritet.

Men att polisen riktar sina kontroller mot de med annorlunda utseende är något som Per-Uno Johansson, chef på Gränspolisens utredningsenhet, totalt vill avvisa.

– Det vill jag definitivt dementera Vi gör inga kontroller på grund av utseende eller etnisk tillhörighet. Utan vi har grund för våra kontroller. Och vi utbildar polis i hur de ska uppträda under dessa kontroller. Och min bedömning är att polisen gör bra jobb - sedan vet vi ju allihopa att det ibland begås fel och att det görs fel bedömningar, säger Per-Uno Johansson, chef på Gränspolisens utredningsenhet.