Oro för vården med barnpsykiatri på entreprenad

4:56 min

Privatiseringsvågen inom vården har nu nått barn och ungdomspsykiatrin, BUP, men ännu bara i två landsting; Östergötland och Stockholm. I Stockholm är det en aktör - Prima - som vinner allt fler upphandlingar med ett betydligt lägre bud än konkurrenterna. Något som oroar psykologer, kuratorer och brukarförening.

– När vi fick reda på att mottagningen skulle säljas ut så blev de flesta nog väldigt väldigt chockade och hade väldigt svårt att förstå varför privatisera en mottagning som är så välfungerande och som har upparbetat ett socialpsykiatriskt arbetssätt som uppenbarligen fungerar och där vi klarar alla våra prestationskrav som vi ålagt oss. Det säger Staffan Lundberg är psykolog på Bup i Botkyrka som tas över av vårdföretaget Prima den 11 mars.

Birgitta Rydberg är folkpartist och vice ordförande i Hälso - och sjukvårdsnämnden i Stockholm och ser bara positiva effekter med konkurrens från privata aktörer.

– Vi har över huvudtaget sett inom vården generellt att det är bra att ha olika aktörer som kan utveckla vården, det driver tillgänglighet, det driver utveckling med mera anpassning till vad patienterna har för behov.

Men på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, har man inte sett någon ökad tillgänglighet med privatiseringen. Istället har det blivit svårare att nå vården; eftersom personalomsättingen har ökat, så att många patienter fallit mellan stolarna, fått byta vårdkontakt och vänta länge på tider. Det har man märkt inom vuxenpsykiatrin, säger ordföranden Jimmie Trevett.

– Ja, vi har ju märkt av det när det gällt vuxenpsykiatrin innan att tillgängligheten blivit sämre och lägger man ett lägre bud där det kostar mindre pengar så måste man ju fråga sig om man får samma effektivitet och samma tillgänglighet.

Får man det som ni ser det?

– På vuxenpsykiatrin har man på sina håll inte fått det.

Och det är så vårdföretaget Prima, vinner landstingets budgivningar, med ett betydligt lägre bud än konkurrenterna. De är billigare för landstinget, men ger en effektivare vård, enligt Prima själva. På mottagningen i Handen, som Prima driver sedan 2009, har de lyckats minska kötiderna med fler barnläkare som kan ta emot nybesök och ställa diagnoser. Jag träffar VD:n Anna Wiklund i de inglasade lokalerna vid Slussen, med utsikt över vattnet:

– Köerna är borta, mer tid läggs på möten direkt med patienter, patientnöjdheten har ökat..

Men personalstyrkan totalt blir mindre, med den snävare budgeten och det är en annan yrkeskategori; socionomerna, som försvinner i Primas regi. Järva och Botkyrka i Stockholm, de mottagningar som Prima tar över i vår, är båda invandrartäta, med hög arbetslöshet och många sociala problem. Personalen där beskriver en verklighet med många uteblivna besök, kuratorssamtal med tolkhjälp som tar tid och många nödvändiga samverkansmöten. Där behövs socionomerna och det är olyckligt om de försvinner, tror Staffan Lundberg, psykolog i Botkyrka.

– Jag tror att det är olyckligt och jag tror att det finns en risk att man kommer att försumma de patientgrupper där det finns en stor socialpsykologisk problematik därför att det betalar sig inte att arbeta med dem.

Prima har helt enkelt satsat på en mer ekonomiskt lönsam inriktning av vården, eftersom landstingets ersättningssystem ger vårdgivaren mer pengar för läkarbesök, än för samtal med socionomer och kuratorer och mer pengar för korta behandlingstider och ställda diagnoser. Telefonsamtal och samverkansmöten med socialtjänst och skola ger däremot inga pengar alls, eller "pinnar" som man säger.

– Det är bara besök som ger pengar.

Elisabeth Djärf är kurator i Järva, som Prima tar över 1 maj och hon är orolig att det blir ekonomin som styr.

– Den stora rädslan är ju att effektivisering innebär att man inte har tid för telefonsamtal, saker som tar tid och sånt som inte genererar besök, att det inte kan göras och att familjerna lämnas ensamma med det.

Och när vi frågar de övriga 20 landstingen svarar många att; nej, vi gör inte som i Stockholm. I region Skåne har den borgerliga majoriteten lagt ut en mottagning på entreprenad, men de fick inga bud som levde upp till kraven. Landstinget ville ha en verksamhet med många psykologer, kuratorer och socionomer som jobbar i samverkan med socialtjänst och skola. Men Inget företag verkade ha råd att driva barnpsykiatrin så. Anders Åkesson är Miljöpartist och vice ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden för region Skåne.

– För tillfället ser vi att det är bäst utifrån att söka en samverkan med socialtjänst och skolor, vi vill ha en sammanhållen barnpsykiatri helt enkelt.

I Skåne har man också själva, utan konkurrens från privata aktörer, lyckats minska köerna och klarar nu vårdgarantin, säger Anders Åkesson.

– Så för tillfället ser vi inget behov av att entreprenadutsätta.