Polisen får sista ordet om böneutropen i Fittja

3:08 min

Efter mer än ett års diskussioner har nu Botkyrka kommun beslutat att moskén i Fittja ska få ha böneutrop. Men frågan är fortfarande inte avgjord. Nu är det istället upp till polisen att besluta om det blir något böneutrop. Jens Sjöström (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka, förklarar vad beslutet innebär.

– Vi bara konstaterade att det tidigare beslutet inte var gällande och att den riktiga myndigheten att fatta beslutet är polismyndigheten. För att det är en ordningsfråga som innebär att man egentligen likställer det här med att ge tillstånd för torgmöten, festivaler och annat där man använder det offentliga ljudrummet. Därvid blir det ingen kommunal fråga. Och det där är viktigt. Om vi nu vill att det fattas ett beslut som också håller för framtiden så är det viktigt att det inte kan överklagas eller att man kan ha synpunkter på att det kan ha fattats på ett tvivelaktigt sätt, säger Jens Sjöström.

I januari förra året skickade den Islamiska Kulturföreningen i Botkyrka in ett medborgarförslag om att få ha böneutrop från Fittjamoskén. Det skulle röra sig om mellan en och två minuters bön runt lunch varje fredag. Förslaget har diskuterats i kommunstyrelsen sedan dess och i torsdags godkände kommunfullmäktige förslaget. Men innan det hörs något böneutrop från moskén måste även polisen godkänna böneutropen då det handlar om ett återkommande ljud på en offentlig plats. Varg Gyllander presschef på Stockholmspolisen menar att det är en ordning och säkerhetsfråga.

– Om det är så att vi, efter att vi tagit in det här underlaget från kulturföreningen, bedömer att det är en fråga för stockholmspolisen då finns det egentligen bara en enda sak man tar hänsyn till. Det är trafikfrågor och allmän ordning och säkerhet. Det är det som är grunden för den här typen av tillstånd, säger Varg Gyllander.

Polisen kommer alltså pröva om ljudet kan vara störande eller om det innebär någon säkerhetsrisk innan böneutropen får börja. Och enligt Varg Gyllander är det svårt att säga hur beslutet kan bli eftersom något liknande tillstånd aldrig sökts i Sverige. Men Jens Sjöström vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka tror på ett positivt besked.

– Jag tycker att det mesta talar för att man borde bevilja ett tillstånd i det här sammanhanget. Det baseras ändå på att polisen tar hänsyn till ljudnivåer, frekvens, närhet till bostadsområden och annat och det skulle förvåna mig något om man inte var bejakande i det här fallet. Men vi kommer att ha respekt för det beslut som polismyndigheten fattar. Det är viktigt att poängtera det, säger Jens Sjöström

Beslutet är extra viktigt eftersom att det är det första av sitt slag och väntas bli vägledande även för andra som söker tillstånd för böneutrop i framtiden. Om det blir ett ja så kan moskén få börja med böneutrop redan i april. Vi har pratat med några boende i Fittja om vad de tycker om kommunens beslut.

– Jag har inget emot böneutrop, men om man bor i närheten oavsett om det är en moské, en kyrka, en tunnelbana, en stor väg, Lidingöbanan eller pendeltåg, så störs man av ljud.

– Det är inga problem. Det är inget störande tycker jag. Det kallas för demokrati, alla har sina rättigheter.