Skånepolisen kritiseras för registrering

1:56 min

Skånepolisen får kritik på flera punkter av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för hur de hanterat personuppgifter i det kritiserade registret över romer. Enligt nämnden är hanteringen olaglig i flera avseenden. Däremot anser de inte att enbart etnicitet legat till grund för registreringen.

– Vi har funnit att det finns en mängd olagligheter i det här registret av olika slag. Man kan ifrågasätta om det har funnits ett behov av alla de uppgifter som finns i registret. Man kan vidare ifrågasätta om det finns ett samband mellan de personer som finns i registret och misstänkt brottslighet, säger Sigurd Heuman ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Nämnden är också kritiska till att det inte finns någon lista i registret som pekar på vilka personer som inte är misstänkta. Polisen har inte heller gjort en registrering av aktiviteter, så man vet inte hur registret har använts.

Ändamålet med registret har varit alldeles för vitt och saknar därmed ramar, vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel, skriver nämnden i sitt uttalande.

Däremot anser nämnden inte att enbart etnicitet legat till grund för registreringen, utan att grunden för registreringen är brottsmisstankar mot personer eller släktskap med sådana personer.

-- Då har vi konstaterat att det finns visserligen romer i det här registret och det finns också en visst överregistrering, alltså det är många fler personer som har registrerats än de som har behövts, och det kan ge intryck av att etniciteten är en orsak till registrering. Slutsatsen är att man kan inte påstå att det är en fråga av registrering enbart på grund av de här personers etnicitet, säger Sigurd Heuman ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kommer att följa upp med en granskning av vilka åtgärder polismyndigheten har vidtagit med anledning av nämndens uttalande.