Jobb och ekonomi i årets första partiledardebatt

5:23 min

Årets första partiledardebatt hölls i riksdagen idag, och Socialdemokraternas Mikael Damberg angrep regeringen för att missköta landets ekonomi. Statsminister Fredrik Reinfeldt å sin sida lyfte återigen fram jobben som det kommande valets viktigaste fråga.

– Herr talman, valåret är igång. Jobben är valets huvudfråga, sa Fredrik Reinfeldt. 

Så inledde statsminister Fredrik Reinfeldt årets första partiledardebatt i riksdagen, och det var åt jobben han ägnade hela sitt inledningsanförande. Och han sa att regeringsalliansen kommer att söka stöd för fem så "utgångspunkter" i kommande riksdagsval. Det handlar om att fortsätta driva regeringens så kallade arbetslinje, att värna frihandeln i världen, att Sveriges ekonomi ska fortsätta att stärkas, att stärka utbildningssektorn, och så talade han om den så kallade "verktygslådan" med åtgärder för att hjälpa speciellt utsatta grupper på arbetsmarknaden, bland annat genom instegsjobb.

– Med de här fem utgångspunkterna som grund vill jag säga - det går. Det går att få fram fler jobb. Med en stark ekonomi, den tillväxt vi skapar tillsammans, fler människor som jobbar, färre som står utanför. Med entreprenörer och företagare, med kommuner och landsting. Så ger vi Sverige möjligheter att blicka framåt, sa Fredrik Reinfeldt.

Mikael Damberg, som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen och som företrädde partiet i debatten eftersom partiledaren Stefan Löfven saknar en riksdagsplats, kritiserade regeringen och Reinfeldt för ekonomiskt lättsinne. Man driver igenom stora skattesänkningar, samtidigt som statens finanser blir allt svagare, sa Damberg. Och han hänvisade till myndigheten Ekonomistyrningsverkets prognos för en månad sedan att underskottet i de offentliga finanserna i år kommer att växa till 87 miljarder kronor.

– På bara åtta år har Fredrik Reinfeldt slösat bort hela arvet från Göran Persson, och lika mycket till. Förvandlat ett överskott på 65 miljarder kronor till ett underskott på 87 miljarder kronor. Det är allvarligt, sa Mikael Damberg.

Fredrik Reinfeldt tillbakavisade kritiken och sa att regeringen skött ekonomin, och att de starka statsfinanserna gjort att läget på arbetsmarknaden är mycket ljusare i Sverige än i grannländer som Danmark och Finland. Och istället gick han till angrepp mot Socialdemokraterna.

– Den stora frågan till alla er som följer svensk politik över hela landet - det är: Kan ni berätta när ni träffade en sosse senast som sa, "nu är det dags att spara. Nu är det dags att dra ner. Nu tycker vi att vi gör slut på för mycket av de offentliga resurserna" Har nån träffat en enda socialdemokrat med den uppfattningen? Nej, här lovas allt till alla, sa Fredrik Reinfeldt.

Socialdemokraternas Mikael Damberg å sin sida utlovade i sitt anförande ännu mer fokus på jobb och skola. Det finns en annan väg än det regeringen valt, hävdade han.

– Efter åtta år med Reinfeldt som statsminister är Sveriges arbetslöshet högre än när han tillträdde. Efter åtta år av Anders Borgs skattesänkningar har Sveriges ekonomi ett så stort budgetunderskott att vi riskerar att hamna på EU:s svarta lista. Efter åtta år av Björklunds skolpolitik är den svenska skolan i fritt fall. Vi ser åtta förlorade år. Men snart är det dags för svenska folket att välja väg. Jag ser fram emot det valet. Ska vi fortsätta med samma politik, eller ska vi tänka nytt? Våra prioriteringar är tydliga. Jobben först, sen skolan och välfärden. Det finns en annan väg för Sverige, sa Mikael Damberg.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson noterade att statsminister Fredrik Reinfeldt inte nämnde klimatfrågan alls i sitt anförande. Hon kritiserade statliga Vattenfalls satsningar på kolkraft i Tyskland och regeringens syn på Sveriges klimatutsläpp.

– De ska alltid minska någon annan gång, och av någon annan. Det är aldrig, konstigt nog, den sittande regeringens och statsministerns ansvar för vad Vattenfall pysslar med i Polen. Det är väldigt märkligt, sa Åsa Romson.

Folkpartiets partiledare Jan Björklund, som ju också är skolminister, tog upp de sämre svenska resultaten i den internationella Pisa-undersökningen. Han hävdade ändå att Sverige, med regeringens skolpolitik, är på rätt linje. Han påminde om att de tio länder med bäst resultat i Pisa alla har mindre resurser, mindre lärartäthet och större klasser än Sverige. Däremot är disciplinen bättre och lärarstatusen högre, sa Björklund.

Kristdemokraternas Göran Hägglund undrade hur det blir med den fria etableringsrätten för privata företag inom vården, med en rödgrön regering.

Sverigedemokraterna företräddes av Björn Söder i debatten, eftersom Jimmie Åkesson är föräldraledig, och han kritiserade regeringen för en svag kriminalpolitik, och Socialdemokraterna för att man inte vill utlova heltid till alla inom vården.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt sa att den höga arbetslösheten är regeringens största misslyckande, och han noterade också att antalet otrygga jobb i bland annat bemanningsbranschen har ökat. Detta medan Centerns Annie Lööf angrep Socialdemokraterna för att vilja skärpa reglera för arbetskraftsinvandring, en reform som regeringen drivit igenom tillsammans med Miljöpartiet.

– De vill göra gränserna mer slutna, ge facket vetorätt på vem som ska få komma hit, och jobba och försörja sig själv. Reformerna ska rullas tillbaka. Och solidariteten ska ransoneras till svenska arbetare på andra arbetares bekostnad, sa Centerns Annie Lööf i dagens partiledardebatt i riksdagen.

Anders Ljungberg
anders.ljungberg@sr.se