Åldrande kärnreaktorer kräver mer kontroll

4:58 min

Sverige är nära ett beslut om livstidsförlängning för två gamla kärnreaktorer i Oskarshamn utan att konsultera sina grannländer. Greenpeace reagerar men Strålsäkerhetsmyndigheten ser inget behov av en ny miljökonsekvensbedömning.

– Nej. Därför att det inte är ett nytt beslut som är taget. Vi tycker inte att det är någon förändring utan det här är bara en bedömning vi gjort av säkerhetsläget i kärnkraftverken och att det finns förutsättningar för att säkerhetsställa att säkerheten är fortsatt god, säger Ann-Christin Hägg, strålskydd- och miljöexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

I spåren av Tjernobylkatastrofen 1986 bildades FN:s så kallade Esbokonvention, en miljöskyddskonvention om samarbete för att förebygga gränsöverskridande miljöeffekter. Den innefattar krav på att länderna ska informera sina grannländer och allmänheten om planerad kärnkraftsverksamhet som kan orsaka miljöeffekter.

Miljöorganisationen Greenpeace anser att en förlängd drift av gamla reaktorer kräver implementering av den konventionen, och kräver i ett brev tilll miljöminister Lena Ek att Sverige gör en ny gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning gällande Oskarshamns kärnkraftverk. På Strålsäkerhetsmyndigheten anser man dock att ett tio år gammalt godkännande gäller.

– Det finns ett tillstånd till drift. Vi har gått tillbaka till 2004, då genomfördes en miljöprövning utav verksamheten vid Oskarshamn (eftersom Greenpeace speciellt lyfte fram Oskarshamnsfallet där man prövade den befintliga verksamheten och de effekthöjningar som var på gång). Och i samband med det så notifierade vi grannländerna enligt Esbokonventionen, och informerade om att Naturvårdsverket och föregångaren till Strålsäkerhetsmyndigheten har en uppfattning om att effekthöjningarna och den fortsatta verksamheten inte innebar en betydande påverkan för grannländerna.

Det var alltså den bedömning man gjorde då, säger Ann-Christin Hägg. Sverige gav grannländerna mitt inne i processen möjligheten att begära mer information, säger hon. Flera av de har gjort det och därför togs det också fram en miljökonsekvensbeskrivning som kommunicerades med de här länderna. Så efter det, och istället för en ny miljökonsekvensbedömning, ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav på kontinuerliga inspektioner i verken och på säkerhetsförbättringar och det gäller utrustning, underhåll och rutiner.

– Äldre kärnkraftverk måste leva upp till dagens standard och det ställer stora krav på förbättringsåtgärder helt enkelt och också på ytterligare kontroller, säger Ann-Christin Hägg, strålskydd- och miljöexpert vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

En utredning gjordes för två år sedan.

– 2012 genomförde strålsäkerhetsmyndigheten en utredning som resulterade i att vi kom fram till att det finns förutsättningar för att bedriva driften vid de svenska kärnkraftverken även långsiktigt. Det är alltså inte något beslut vi har tagit utan det är en utredning där vi har tittat på vilka förutsättningar som finns att driva kärnkraftverken på ett säkert sätt även när de åldras, säger Ann-Christin Hägg från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontrollen gör att man snabbt kan dra en reaktor ur drift om och när det behövs, menar Strålsäkerhetsmyndigheten. Men Greenpeace tycker att det inte räcker med kontrollerna och kritiserar SSM för att den ger grönt ljus för fortsatt drift. Detta medför nya och allvarliga risker, menar miljöorganisationen.

Greenpeace påpekar att Oskarshamn 1, med sina 43 år på nacken, är den äldsta fungerande reaktorn i Sverige och den fjärde äldsta i Europa. Dess turbin har återkommande problem: 200 snabbstopp har redan genomförts, och enligt Greenpeace ligger maxgränsen på 255 sådana stopp.

Även reaktor 2 i Oskarshamn kämpar med tekniska problem, och därför bör en vidare drift godkännas endast i nya avtal med grannländer och enligt FN-konventionen, menar Greenpeaces experter och de menar att den tekniska livslängd som dessa reaktorer ursprungligen konstruerades för är 40 år. Greenpeaces experter understryker att fyra av tio av Sveriges kärnreaktorer under 2014 passerar 40-års strecket.