Partiledare öppnar för lagändring efter romregister

3:27 min

Ingen har i dag fått ta konsekvenserna för Skånepolisens romregister. Nu öppnar flera partiledare för att det ska bli lättare att ställa myndighetspersoner till svars.

– Vi behöver en regelskärpning för att tydliggöra att det här ansvaret faktiskt ska kunna utkrävas i praktiken, därför utan ansvarsutkrävande så finns det naturligtvis en risk att myndigheter fortsätter på det här sättet, säger Miljöpartiets språkrör Åsa Romson.

Kort efter att Skånepolisens registrering av romer uppdagats förra hösten så inledde polisen en förundersökning för att ta reda på vem som upprättat registret och vem som ansvarat för det. Men förundersökningen lades ned då det enligt åklagaren inte gick att peka ut eller straffa några enskilda personer, eftersom flera personer inom polisen delat på ansvaret för registret.

Reaktionen har varit stark bland romer och många säger att det känns som ett hån att ingen har fått ta konsekvenserna av registreringen.

Nu öppnar både Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt för att se över lagen så att det i framtiden blir lättare att utkräva ansvar när myndighetspersoner har missbrukat sin ställning eller brutit mot lagen. Men hur en sådan lagändring skulle kunna se ut måste utredas vidare, säger Jonas Sjöstedt.

– Jag vet inte exakt hur man ska skärpa lagen, men jag är absolut villig att lyssna på det. Jag tycker att den här skandalen med registrering var djupt obehaglig och speglar i grunden en sorts rasistiskt tänkande, säger Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt.

Socialdemokraternas Stefan Löfven ser däremot inte någon anledning att ändra lagen utan säger att det redan i dag är olagligt att uppföra register baserat på etnisk bakgrund och att vi måste respektera rättsväsendets beslut. Samtidigt tycker han att det är märkligt att ingen har ställts till svars.

– Det är ju konstigt om det ändå finns ett upprättat register, men om nu domstol och rättsväsendet går igenom detta och inte finner att det finns någon att ställa till svars så måste vi respektera de besluten som skett enligt det rättssystem som vi har, säger Stefan Löfven.

Han får medhåll av Moderaternas Fredrik Reinfeldt som också anser att dagens lagstiftning är tillräcklig. Men frågan splittrar Alliansen.

Kristdemokraterna är, precis som Vänsterpartiet och Miljöpartiet, också beredda att se över lagen för att lättare kunna utkräva ansvar när en myndighetsperson har brutit mot lagen, men Folkpartiet är tveksamma och Moderaterna och Centerpartiet säger nej.

Centerpartiets Annie Lööf menar att en polis som missbrukar sin makt i dag begår tjänstefel, och att vidare lagstiftning är överflödig.

– Nej, det finns i dag möjligheter att komma åt just uppenbara missbruk och felaktigheter genom den paragraf som gäller tjänstefel, säger Centerpartiledaren Annie Lööf.

Sverigedemokraterna försvarar polisens agerande och hävdar att polisen måste kunna föra register över brottslingar och deras anhöriga för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Partiledaren Jimmie Åkesson ser inte någon anledning att skärpa lagen, men säger att det är beklagligt att ingen har dömts om ett brott begåtts.

– Jag är inte detaljinsatt i efterspelet i det här, om det eventuellt har begåtts några fel eller lagbrott. Men det klart, om man har utsatts för något lagbrott är det tråkigt att inte någon fälls för det, men jag vet inte om det är så i det här fallet, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.