Så tycker partierna i de hetaste valfrågorna

Vad vill riksdagspartierna göra med arbetskraftsinvandringen, asylrätten, papperslösas rättigheter, bostadsbristen och för att förbättra problemskolorna? Och hur definierar de feminism?

Radio Sweden har ställt 13 frågor till de åtta riksdagspartiernas partisekreterare.

Ibland går den politiska skiljelinjen vid blockgränsen, men ibland hamnar politiska motståndare på samma sida. På frågan om flyktingkrisen i världen borde påverka reglerna att få asyl svarar Socialdemokraterna och Moderaterna nej, medan småpartierna i bägge blocken (Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet) svarar ja.

När det gäller de papperslösas rättigheter svarar de två stora partierna återigen på samma sätt. Socialdemokraterna och Moderaterna säger nej till att verka för att de papperslösas rättigheter ändras efter valet. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill utöka rättigheterna. Sverigedemokraterna vill kraftigt beskära dem.

Bara Sverigedemokraterna vill återinföra en myndighetsprövning vid arbetskraftsinvandring. Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att jobberbjudandet ska bli juridiskt bindande, så att det ska bli svårare att för en arbetsgivare att utnyttja en arbetskraftsinvandrare. De fyra allianspartierna och Miljöpartiet försvarar sin reform från 2008.

Skattetrycket har sjunkit de senaste åren, men nu har till och med finansminister Anders Borg flaggat för att de kan behöva höjas den närmaste tiden. Men när vi frågade partisekreterarna om hur de långsiktigt ser på skatterna, svarade bara Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att de bör höjas på lång sikt. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna svarar att de de bör fortsätta sänkas, medan Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna väljer svarsalternativet "annat".

Fem av de åtta partierna – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet – svarar att deras parti är feministiskt. Deras definition på feminism skiljer sig däremot ganska kraftigt. Moderaterna och Kristdemokraterna väljer svarsalternativet "Går inte att svara ja eller nej", medan Sverigedemokraterna är enda parti som svarar "nej" på frågan.