Demonstrationstillstånd åt nazister väcker kritik

4:02 min

Gör Sverige rätt som låter partier demonstrera trots att de är rasistiska? Efter att Svenskarnas parti i helgen höll torgmöte i centrala Stockholm har debatten blossat upp igen.

Att ge demonstrationstillstånd åt Svenskarnas Parti strider mot en FN-konvention som Sverige har skrivit under, menar kritiker. Men Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert, försvarar rätten att demonstrera.

– Brottsliga gärningar ska man straffas för när man har begått dem, inte för att någon antar att man kommer att begå dem. Olagligheter utövas av enskilda individer. Alltså ska individer lagföras. Man måste stå upp för den principen, även om en stor del av befolkningen vill inskränka den, säger han.

Enligt Nils Funcke ska rasistiska partier ha rätt att manifestera på gator och torg. Han tycker att det räcker med den svenska lagen som förbjuder hets mot folkgrupp. Lagen förbjuder inte en demonstration, utan tillämpas efteråt, om rasistiska uttalanden har gjorts.

Men nu höjs röster om att införa ett förbud. En av de som tycker att Sverige är skyldigt att förbjuda rasistiska demonstrationer är juristen Peter Nobel. I en uppmärksammad intervju i Dagens Nyheter hänvisar han till en FN-konvention som Sverige skrev på 1966. Den slår fast att man ska "förbjuda organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering".

Aleksander Gabelic, ordförande för svenska FN-förbundet, välkomnar att den här konventionen lyfts i debatten.

– Vi har ju skrivit under på det här. Hur kan vi ställa krav på andra länder, när vi inte själva kan leva upp till våra åtaganden? Det är viktigt att komma ihåg att konventionen har kommit till för att man vill få bort den här typen av organiserad brottslighet som har lett till folkmord. I ett antal länder är sådana organisationer förbjudna. De länderna har också yttrandefrihet och är demokratiska stater, säger Aleksander Gabelic.

Svenskarnas Parti har en partisymbol som består av fyra så kallade livsrunor. Livsrunan är associerad med nazismen, och Högsta domstolen fastslog i slutet av 90-talet att man ska kunna dömas för hets mot folkgrupp för att ha burit nazistiska symboler. Det, anser debattörerna, borde vara tillräckligt för att stoppa Svenskarnas Parti.

I partiets idéprogram står att bara personer som tillhör det "västerländska genetiska arvet" ska kunna vara medborgare i Sverige. Vidare ska bara "etniska svenskar" kunna ha maktpositioner. Enligt Aleksander Gabelic finns tillräckligt med argument för att hindra partiet från att demonstrera, och till och med förbjuda partiet.

– Det finns ingen yttrandefrihet som ger dig rätt att kränka andra. Yttrandefriheten är inte absolut. Du får inte spy ut hat mot judar och muslimer, säger han.

Men för Nils Funcke är tanken på att förbjuda Svenskarnas Parti mycket främmande.

– Inte ens under andra världskriget, när Sverige var hårt ansatt, realiserades de här tankarna på att förbjuda partier. Sättet att komma åt dem är att argumentera emot. Kanske kan vi inte övertyga den hårda ideologiska kärnan, men vi kan se till att partiet förblir en ytterst liten sekt här i Sverige. Jag tycker att det är dags att sluta motdemonstrera och börja demonstrera i stället, säger Nils Funcke.