Partiernas svar på frågan: Vill ditt parti ändra papperslösas rättigheter?

Radio Sweden ställde frågan till riksdagspartiernas partisekreterare: Vill ni verka för att förändra papperslösas rättigheter till till exempel skola och sjukvård på något sätt? 

Carin Jämtin, Socialdemokraterna:

– Nej. Den nya lagstiftningen avseende rätt till vård och skola för papperslösa har verkat för kort tid för att det ska vara möjligt att dra bestämda slutsatser om hur lagstiftningen fungerar. När det gäller sjukvård till papperslösa har det visat sig att många vårdinrättningar inte har haft tillräcklig kunskap om de nya reglerna. Detta måste förbättras.


Kent Persson, Moderaterna:

– Nej. Regeringen införde 2012 rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd. 2013 infördes rätt till hälso- och sjukvård till personer som vistas i landet utan tillstånd.


Anders Wallner, Miljöpartiet:

– Ja. Miljöpartiet har den här mandatperioden drivit igenom rätt till skolgång för papperslösa barn samt kraftigt utökad rätt till subventionerad hälso- och sjukvård genom att förhandla med regeringen. Vi vill nu ta nästa steg och genomföra vård efter behov på helt lika villkor. Vi vill också att personer, som inte kan avvisas på grund av omständigheter de inte själva kan rå över, ska få uppehållstillstånd efter två år.


Nina Larsson, Folkpartiet:

– Går inte att svara ja eller nej. Så länge man befinner sig här ska man ha tillgång till skolgång och sjukvård och skyddas mot exploatering. Folkpartiet i regeringen har genomfört laglig rätt för alla papperslösa barn att gå i skolan, och samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som asylsökande, som gäller från 1 juli 2013. För tillfället driver vi inte några ytterligare förändringar.


Michael Arthursson, Centerpartiet:

– Ja. Vi tror på människors lika rätt och värde och anser att den som är sjuk ska få vård, oavsett varifrån personen kommer.


Aron Etzler, Vänsterpartiet:

– Ja. Papperslösa ska ha samma rätt till vård och skola som andra i Sverige. Polisen ska inte få hämta papperslösa i skolor och på sjukhus. Så länge skolor och sjukhus inte är en fredad zon finns en risk att de berörda barnen och deras föräldrar inte vågar utnyttja rätten till vård och utbildning av rädsla för ett gripande på sjukhuset, i skolan eller på väg till eller från skolan.


Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna:

– Går inte att svara ja eller nej. Vi har genomfört en lång rad förbättringar för papperslösa i Sverige. Bland annat papperslösas rätt till vård och att barn som vistas i landet utan tillstånd har samma rätt till utbildning som barn som är bosatta i landet. Dessa två lagar antogs av regeringen på Kristdemokratiskt initiativ den 1 juli 2013.


Björn Söder, Sverigedemokraterna:

– Ja. Den rätt till avgiftsfri sjukvård, tandvård och mediciner som de övriga sju riksdagspartierna införde som privilegium till dessa illegala utlänningar skall tas bort. Det är inte rätt att människor som vistas illegalt i landet, och därmed bryter mot svensk lag, skall ges privilegier som inte svenska medborgare eller andra som befinner sig legalt i landet har.