Svårt för Fi att tränga igenom mediebruset

3:28 min

I samband med EU-valet fick Feministiskt initiativ stor uppmärksamhet i media, men inför riksdagsvalet har intresset svalnat. I alla fall hos media.

Feministiskt initiativ (Fi) är i ropet igen efter en opinionsundersökning där de kommer över riksdagsspärren på fyra procent. Men trots framgångarna och uppmärksamheten i samband med EU-valet har det varit tyst om partiet nu inför riksdagsvalet, konstaterar Bengt Johansson, medieforskare i Göteborg.

– Fi har ju inte vart lika synliga som i EU-valet. Det beror ju på att då var de helt nya och dessutom fick ganska höga siffror, vilket i sig skapade medieintresse, säger Bengt Johansson.

I våras tog sig Fi in i EU-parlamentet med dryga fem procent av rösterna. Inför riksdagsvalet har partiets opinionssiffror varit lägre, men i en ny mätning som Ipsos gjort för Dagens Nyheter räkning får Fi fyra procent av väljarstödet.

Detta trots att det i medierna har varit nästan tyst om partiet. En sökning i Mediearkivet visar att frasen "feministiskt initiativ" förekom i tidningarna mycket ofta i maj i år – oftare än flera av riksdagspartierna. Men medan riksdagspartierna omnämndes fler gånger nu i augusti än i maj, så har Feministiskt initiativ bara omnämnts en tredjedel så mycket. Medieforskaren Bengt Johansson tror att en anledning kan vara att fokuset har skiftat sedan EU-valet.

– Hela valrörelsen har blivit väldigt mycket regeringsfråga. Det är många andra frågor som också har försvunnit lite. I och med att Sverigedemokraterna verkar få en vågmästarposition blir regeringsfrågan väldigt central. Det brukar inte gynna småpartier, som gynnas av att regeringsfrågan är löst. När den inte är det brukar småpartier ha svårt att tränga igenom i mediebruset, säger Bengt Johansson.

Han får medhåll från Zandra Bergman på Fi:s kommunikationsavdelning.

– Det är politiska utspel, det är frågor som rör regeringsmakten, vem som vill regera med vem och på vilket sätt. Inför EU-valet så var mer visionära och ideologiska frågor mycket högre på agendan, säger Zandra Bergman.

Men hon inte är förvånad över att partiets opinionssiffror nu verkar stiga. Även om partiet inte har synts i till exempel partiledardebatter – där konsensus i media är att bara de partier som finns representerade i riksdagen deltar – har Fi varit aktiva i sociala medier.

– Väljarna är intresserade av att prata om annat än sakpolitiska frågor och regeringsmakten. Den informationen har vi lyckats nå ut med i sociala kanaler. Det är en fråga om växelverkan mellan sociala medier och traditionell press, där sociala medier har blivit motorn i Feministiskt initiativs kommunikation, säger Zandra Bergman.

Bengt Johansson är dock skeptisk till att närvaron i sociala medier skulle kunna avgöra valresultatet.

– Framgången är ju att få någon sorts spinn mellan traditionella medier och sociala medier. Det är då det riktigt brakar loss. Den bild som skapas i sociala medier bekräftas i traditionella medier och sedan spinner det vidare. Att bara befinna sig i sociala medier verkar fortfarande vara lite svårt, säger han.