Polis får kritik för beskrivning av "romskt utseende"

2:48 min

Kommissionen mot antiziganism kräver nu svar från Rikspolisstyrelsen, efter att polisen i Västernorrland försvarat att de beskrivit att en misstänkt inbrottstjuv hade "romskt utseende".

– Först vände vi oss till länspolisen i Västernorrland och sa att det var anmärkningsvärt att man publicerar etniska stereotyper som en beskrivning av två personer som man anser skulle kunna vara misstänkta för ett brott.  Därmed så förstärker man ju en stereotyp indelning av människor i vårt samhälle på ett väldigt olyckligt sätt. Och vad betyder egentligen ett romskt utseende? Det finns väldigt många olika utseenden självfallet även inom den gruppen, Thomas Hammarberg som är ordförande för kommissionen mot antiziganism. 

Det var i augusti som polisen i Västernorrland på sin hemsida skrev att man ville ha uppgifter om två misstänkta inbrottstjuvar, som beskrevs som att de hade "romskt" respektive "baltiskt utseende". Regeringens kommission mot antiziganism reagerade kraftfullt eftersom man menar att polisen därigenom hjälper till att sprida etniskt präglade stereotyper och skapa misstankar mot en hel folkgrupp. Polismyndigheten i Västernorrlands län har svarat att publiceringen enligt deras uppfattning var försvarbar, och därför tar nu Thomas Hammarberg frågan vidare till Rikspolisstyrelse.

Per Silverliden som är chef för polismyndigheten i Västernorrlands län säger att det här var ett undantagsfall.

– Min uppfattning är att generellt så går vi inte ut med sådana här uppgifter, utan vi ska naturligtvis ha andra mindre stereotypa beskrivningar. Men i det här fallet så fick vi ingen tydligare beskrivning av vittnet, och vi bedömde att med hänsyn till brottets hänsynslöshet var det försvarbart i det här enskilda fallet. 

Men det är inget bra försvar att säga att vittnet inte kunde beskriva de misstänkta bättre, menar Thomas Hammarberg. 

– Det är ju inget försvar att ett vittne säger det till polisen. Om vittnet använder stereotyper är det ju inte meningen att polisen ska vidarebefordra dem. Utan om det var professionellt arbete från polisens sida skulle de ha frågat igen - bortsett från de här stereotyperna, hur såg de här två personerna ut egentligen? Och då få en beskrivning om hur utseendet var. Men de har nöjt sig med att bara vidarebefordra den här stereotypen, och det är olyckligt och oprofessionellt. 

Rikspolisstyrelsen väntas svara på frågan från Kommissionen mot antiziganism senast den 19 september. Och Per Silverliden, chef för polismyndigheten i Västernorrlands län, välkomnar att frågan nu lämnats vidare till Rikspolisstyrelsen.

– Jag säger inte att polismyndigheten i Västernorrlands län har rätt, utan jag säger att min bedömning är att det är försvarbart. Och jag välkomnar som sagt en diskussion och en debatt i de här frågorna.