Sveriges vapenexport minskade en tredjedel förra året

1:55 min

Sveriges vapenexport sjönk ordentligt förra året. Enligt Inspektionen för strategiska produkter beror minskningen på att flera stora vapenbeställningar redan är levererade. 

– Vad det handlar om är framförallt att man har slutlevererat större system som vi brukar säga. Det handlar om dels radarspaningsflygplan, JAS 39 Gripen eller stridsfordon 90. Det är oftast en utförsel som generar ganska mycket pengar och när man har levererat klart dem så märker vi att exporten sjunker, säger Christer Ahlström.

Förra året exporterade Sverige vapen och försvarsmateriel för omkring 8 miljarder kronor, det är nästan 4 miljarder mindre än året dessförinnan, enligt Inspektionen för strategiska produkters årliga sammanräkning.

Den största delen av exporten gick till andra länder inom EU och länder som Sverige haft långvariga försvarssamarbeten med sedan tidigare, som USA, Kanada och Australien.

Just USA var det land som importerade allra mest försvarsmateriel från Sverige förra året, exporten dit uppgick till nästan 1,5 miljard kronor. Det går att jämföra med den kritiserade vapenexporten till Saudiarabien som inte ens uppgick till en halv miljard kronor under samma period.

Samtidigt brukar Sveriges vapenexport variera ganska mycket från år till år, och därför är det svårt att dra några större slutsatser av statistiken, säger Christer Ahlström, generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter.

– Om vi tittar tillbaka några år så ser vi att exportutförseln 2011 låg på 13,9 miljarder, 2012 var den nere på 9,8 miljarder så redan då hade vi en lika stor minskning. Men om man ser på åren mellan 2012 och 2013 så hade vi en ökning på 22 procent, så det är en väldigt stor variation helt enkelt, säger Christer Ahlström.