"Oroväckande att politiker använder ordet zigenare"

2:07 min

Att först statsministern och sedan vice statsministern kallar romer zigenare visar på en oroväckande okunskap om en svensk nationell minoritet, anser Diana Nyman i Kommissionen mot antiziganism.

– Själva ordet zigenare, som Åsa Romson och Stefan Löfven använde, är en kränkande och antiziganistisk benämning på romer, säger Diana Nyman, som sitter i den statliga Kommissionen mot antiziganism.

Först var det statsminister Stefan Löfven som i valrörelsens slutskede - i september förra året - vid två tillfällen kallade romer zigenare i en radiointervju. Och så i söndags - efter SVT:s stora partiledardebatt - var det vice statsminister Åsa Romsons tur att använda ordet zigenare i två olika tv-intervjuer.

Det var år 2000 som romerna erkändes som en av fem nationella minoriteter i Sverige, och redan då hade benämningen zigenare sedan länge varit förlegad och uppfattats som nedsättande. Under senare år har kampen för romernas rättigheter fått mer uppmärksamhet, bland annat efter den förra regeringens initiativ med en strategi för romsk inkludering.

En del av det här arbetet utförs också av Kommissionen mot antiziganism. Den ska under två år, och på regeringens uppdrag, jobba för att motverka och förebygga antiziganism, som är den särskilda typ av rasism som drabbar just romer. Den verksamheten riskerar att påverkas av de här uttalandena, säger Diana Nyman.

– Det handlar om att makthavare och politiker ska föregå med gott exempel. Och då är det enormt olyckligt, men inte bara det, utan också oroväckande, att man inte har kunskap om ens en nationell minoritet i Sverige och vad den rätta benämningen av dem är, säger hon.

Både Stefan Löfven och Åsa Romson bad direkt om ursäkt för sina uttalanden, men Diana Nyman tycker ändå att man lättare kommer undan med kränkningar mot romer, än mot andra grupper.

– Det säger någonting om den frågan, att det passerar oförrätter och förenklingar när det gäller romer. Och de får inte upprättelse, jämfört med andra grupper i samhället. Och det är fortfarande det som tyder på en djupt rotad och utbredd antiziganism, som finns i strukturerna, säger Diana Nyman, själv rom och ledamot i Kommissionen mot antiziganism.