Kustbevakningens fartyg hemma igen

2:15 min

Kustbevakningens fartyg Poseidon är tillbaka i Göteborg igen efter arbetet med att rädda flyktingar på Medelhavet. Befälhavaren Peo Allards starkaste minne är från insatsens sista dag.

– Sista operationen, då vi hade 52 dödsfall, det är den dagen jag kommer att minnas mest av alla de här dagarna, på grund av den tragik som blev, säger befälhavaren Peo Allard.

Det svenska fartyget Poseidon har patrullerat vattnen mellan Libyen och Italien som en del i den internationella operationen Triton, som drivs av EU:s gemensamma enhet för gränskontroll, Frontex. Idag kom fartyget hem till Göteborgs hamn igen, där det bland annat välkomnades av inrikesminister Anders Ygeman.

Poseidon har under den tre månader långa insatsen hjälpt till att rädda över 5000 flyktingar, de flesta från Eritrea, Sudan och Syrien. Men under uppdragets sista dag, i slutet på augusti, hittades också ett stort antal döda flyktingar på en båt. 

Befälhavaren Peo Allard berättar att de höll på att plocka upp flyktingar från en träbåt, och hade tagit ombord över hundra personer, när han fick information om att en avliden person hittats ombord. 

– Jag gick ut på bryggvingen och tittade, och då såg jag ytterligare tre människor som låg på trädäcket på den här migrantbåten, livlösa. Någon hade fått en flytväst över ansiktet, någon hade fått en skjorta över ansiktet. Då bad jag mina kollegor titta ner i träbåten och se hur det såg ut nere under däck, och då hittade de ytterligare 30-40 personer där nere. I slutändan så var det 52 personer som hade avlidit i lastutrymmet.

Peo Allard berättar hur känslomässigt det är när människor blir räddade från de överfulla båtarna upp till Kustbevakningens fartyg. Om hur det märks att de börjar känna sig säkra när de börjar närma sig land.

– De säger inte så mycket när man plockar upp dem, mer än att de visar sin tacksamhet. Men när de kommer närmare land, när de ser land, så är det alltid någon som börjar prata..

Under arbetets gång har också ett 40-tal poliser varit ombord Poseidon för att arbeta med att försöka identifiera flyktingsmugglare, och ett 30-tal misstänkta personer har överlämnats till de italienska myndigheterna.

Kustbevakningen kommer även i höst att ha ett fartyg på plats i Medelhavet, den här gången i vattnen mellan Grekland och Turkiet. Insatsen kommer pågå från 1 oktober till 19 december. Dessutom pågår förhandlingar om att Sverige ska skicka ner spaningsplan till området.