#Flyktvägen

Malmö har beredskap för flyktingmottagandet

3:45 min

Trots den ökade mängden flyktingar är det inga problem för Migrationsverket i Malmö att ta hand om dem som kommer, säger sektionschef Jennie Sörman.

– De här nivåerna har vi en god beredskap för, och vi har ytterligare nivåer som vi är beredda på. Så vi kommer klara av det här under en förutsebar tid. Momenten vi ska göra är desamma som tidigare, det handlar bara om att omfördela resurser och se till att vi har en kapacitet för att ta emot de som kommer, säger Jennie Sörman, sektionschef på Migrationsverket region syd.

De senaste dagarna har ett stort antal flyktingar anlänt till Malmö. Det första Migrationsverket gör när flyktingar kommer till dem är att se till att de får tak över huvudet, mat och kläder om det behövs, innan de inleder själva asylprocessen. Sedan får flyktingarna tid för att registrera sin asylansökan, och därefter ett boende där de får stanna under tiden de väntar på sin asylutredning, om de inte själva har möjlighet att ordna eget boende. Och genom Landstinget kan de som behöver få vård.

– De har rest långt, ibland under svåra förhållanden. Vi är också beredda på att de här personerna som kommer fram till oss kan ha särskilda behov. En del av dem är sjuka och skadade, och de ska få möjlighet att få vård när de kommer fram. 

Alla väljer förstås inte att söka asyl just i Malmö även om det är dit de kommer först. En del väljer att åka vidare, kanske har de släkt eller vänner på andra orter som de åker till. En del får också åka med buss till en annan ort där det finns ett Migrationsverk, och registreras där istället. Var man registrerar sin ansökan har egentligen ingen påverkan på den fortsatta processen, säger Jennie Sörman.

– Även om man får sin ansökan registrerad i Göteborg, men har släktingar och vänner i Boden, så finns det möjlighet att bosätta sig hos dem. Det påverkar inte ens process. Utan vi försöker registrera där det finns kapacitet och beredskap, och sen tar man en fortsatt dialog om var man sen bäst kan bo. 

Migrationsverket har haft ett par tjänstemän på plats på Centralstationen i Malmö, som har informerat om hur man går tillväga om man vill söka asyl i Sverige, var Migrationsverket ligger och hur man tar sig dit. Det här är inget arbete Migrationsverket har planerat för, men Jennie Sörman säger att de kan komma att fortsätta med det.

– Om det finns behov av information och stöd så vill vi vara där. Så vi fortsätter "hålla örat mot rälsen" och se var vi kan vara med och hjälpa till någonstans.

Just på Centralstationen i Malmö är det kanske snarare volontärerna som har hjälpt de nyanlända flyktingarna mest. Beshar Abbas är en av de frivilliga som är på plats för att hjälpa migranter som kommer via Danmark. 

– Vi är här för att hjälpa de som kommer hit, för att söka asyl eller åka vidare. För de som vill stanna här har vi privatpersoner som kör dem till Migrationsverket. Och till de som vill vidare till andra städer köper vi biljetter på första tåget till deras destinationer. Och där finns andra folk som möter dem om de behöver hjälp att söka asyl eller åka till sina familjer, säger Beshar Abbas. 

Många har hört av sig till Migrationsverket och velat skänka både pengar och gåvor till de flyktingar som kommer. I veckan gick myndigheten centralt ut och meddelade att de inte har möjlighet att ta emot detta, utan uppmanar människor att i stället kontakta frivilligorganisationer om man vill hjälpa till. Och Jennie Sörman på Migrationsverket i Malmö säger att de bara ser positivt på de som frivilligt hjälper de nyanlända flyktingarna på centralstationen.

– Jag är väldigt imponerad av vilket engagemang som finns, hur snabbt man reagerar, hur mycket man vill hjälpa till. Det ser vi otroligt positivt på. Där behovet finns hjälper man som allra bäst, och det tror jag många är engagerade i. Och det ser vi verkligen.