För många brev hamnar fel – nu får Postnord kritik

4:08 min

Klagomålen mot Postnord om att post hamnar fel eller inte kommer fram ökar. Samtidigt får man kritik från facket för brevbärarnas arbetsmiljö.

– Det vanligaste är kanske att man får brev som egentligen skulle delats ut till någon annan, eller så får man bara sin post någon dag i veckan. I olyckliga fall kan det innebära att man går miste om viktiga saker, som till exempel ett läkarbesök. Och då är det ju väldigt allvarligt, säger Sten Selander, chef på Post- och telestyrelsens avdelning för posthantering.

Enligt honom brister det i flera delar av utdelningskedjan. Post hamnar fel och paket försvinner i hanteringen. En brevbärare som Radio Sweden pratat med säger att det är något som sker dagligen, att all post sällan delas ut som den ska. Och han menar att svaret är enkelt – brevbärarna hinner helt enkelt inte med.

– Att post inte blir utdelad. Det händer var och varannan dag. I dag blir nog till exempel tio procent av posten inte utdelad. Och det är ju inte alls tillfredställande, varken för den som delar ut eller för den som ska ha posten som blir liggandes till dagen efter, säger Erik, som vi kan kalla honom.

Han har varit brevbärare i mer än trettio år och enligt honom är situationen nu värre än någonsin. Han berättar om ett dagligt springande för att hinna bli klar på arbetstid och att många kollegor, trots det, går på ständig övertid. Han vittnar om sjukskrivningar och psykisk ohälsa.

När Erik började som brevbärare låg de flesta distrikten på mellan 300 och 400 hushåll medan det idag inte är ovanligt att ett distrikt har fler än 1000 hushåll. Och Eriks distrikt har växt med flera hundra hushåll, bara de senaste åren.

– Man kan säga att dom har blivit alldeles för stora, för att det ska gå att hinna med, det kan inte stämma med någon beräkning alls. Och det går ju till en viss gräns det där också, man kan ju inte jobba hur mycket övertid som helst, säger han.

2009 slogs den svenska och danska posten samman och bildade Postnord. Enligt postlagstiftningen ska Postnord dela ut post i hela landet, fem dagar varje vecka. Något man den senaste tiden, inte klarat av, medger Mats Ståhlgren, produktionschef på Postnord.

– I uppdraget står att vi ska dela ut post varje dag. Lyckas vi inte med det, så är det ju ett misslyckande. Och i den här nya metoden vi har för att dela ut så bygger den på att man kommer ut på sin slinga i tid, för då hinner man runt. På många ställen har det gått jättebra och sen på ett antal ställen har det inte fungerat och jag är den förste att beklaga detta, säger han.

De minskade brevvolymerna har lett till att det finns mindre post för brevbärarna att sortera, på de lokala kontoren. Enligt Mats Ståhlgren har Postnord tvingats göra utdelningsrundorna längre, för att på så sätt kunna behålla heltidstjänster. Men det är en modell som inte fungerar, menar brevbäraren Erik.

– Post kommer att fortsätta hamna fel, och inte bli utdelad, så länge som vi brevbärare har en för hög arbetsbelastning och måste stressa på arbetstid, säger han.

Behöver du springa för att hinna med?

– Ja, det måste man göra för att det inte ska bli alltför mycket övertid, säger Erik.

Men det råder delade meningar om hur stressigt det egentligen är att vara brevbärare i dag.

Behöver brevbärare springa i tjänsten för att de ska hinna?

– Nej det behöver dom inte göra, säger Mats Ståhlgren, produktionschef på Postnord.

Enligt Post- och telestyrelsen förväntar man sig svar på kritiken inom en månad.