Kultur som väg in i svenska samhället

2:50 min

Statens kulturråd ska utreda hur man ska öka tillgången till kultur i utsatta områden, men flera museer är arbetar redan aktivt med integration.

– Kultur och konst spelar roll. Det är viktigt med tillgänglighet och tilltal, att alla människor känner sig välkomna men också känner igen sig. Att vi har en kultur på institutionerna som talar till alla människor. Det är den stora utmaningen, säger Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister.

Kultur och konst borde vara en självklar del i integrationen, tycker Alice Bah Kuhnke, men det är svårt att locka nyanlända invandrare till museerna. Det beror inte bara på att entréavgiften kan vara för dyr, utan även att museerna inte är anpassade till alla språk.

Ett av museerna som arbetar aktivt med kultur som en del av integrationen är Stadsmuseet i Stockholm. Lotta Backlund, som jobbar på museet, håller med Alice Bah Kuhnke om att det är viktigt att öka tillgängligheten för att museerna ses som en mötesplats för människor med olika bakgrund och ålder.

– Det finns ett stort hinder i att många inte är vana vid att gå till museer. Det är en ganska europeisk sak eftersom det ursprungligen kommer från Europa. Man kanske tror att det är väldigt dyrt eller svårt, att man måste kunna något innan för att våga gå in där, säger Lotta Backlund.

För att försöka locka nya besökare så har man haft ett projekt där man bjudit in ensamkommande flyktingbarn till museet där de fått lära sig fotografera och på så sätt fått en relation till museer.

– På det sättet kan de börja berätta om sin vardag och hur de uppfattar att det är att komma till Sverige. De kanske berättar om saker som finns här men som påminner dem om exempelvis deras mamma. Det blir en ingång till en dialog. I några fall har det också blivit utställningar så att andra får se hur de här ungdomarna tänker om sitt liv, säger Lotta Backlund.

Under sommaren har man även låtit ungdomar i Farsta, söder om Stockholm, fotografera och samla in berättelser från området och satt ihop materialet i fotoböcker. Nästa sommar är tanken att projektet ska flytta till Östberga, säger Lotta Backlund.

Det ligger i linje med regeringens arbete att flytta ut kulturen i förorten. Kulturdepartementet har öronmärkt pengar som ska öka tillgången till kultur i utsatta områden. Men exakt vad pengarna konkret ska gå till kan inte kulturminister Alice Bah Kuhnke svara på eftersom Statens kulturråd först ska sätta ramar för projektet.

– Jag ser framför mig, jag vet inte ännu resultatet, konst, dans och lokaler och så vidare. Det ska bli spännande att se vad kulturrådet levererar nu under hösten, säger Alice Bah Kuhnke.