DO använder integrationsmiljoner för att balansera budgeten

2:12 min

I fredags presenterade regeringen förstärkta anslag med 10 miljoner kronor till DO inom integrationssatsningen "Sverige tillsammans". Pengarna läggs bland annat på att uppdatera förlegad teknik.

– Med det utvecklingsarbete som vi har gjort under de senare åren så handlar det mycket om att vi behöver stärka vår kompetens och förmåga inom delvis lite andra områden än tidigare, säger Agneta Broberg, som är chef för Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Myndigheten står inför stora verksamhetsförändringar, säger hon. Hon bekräftar för Radio Sweden att sju procent av myndighetens anställda sagts upp i samband med verksamhetsförändringar i juni. Bland annat har myndighetens reguljära kursverksamhet lagts ned, trots att det ingår i DO:s uppgifter att sprida kunskap om diskriminering.

Kan DO fortfarande uppfylla sitt uppdrag trots att kursverksamheten lagts ner?

– Ja, när vi säger att kursverksamheten har lagt ner så är det inte riktigt sant, därför att det är bara den delen som är våra ordinarie utbildningar som lagts ner. Med det menar jag de utbildningar som vi tillhandahåller där vem som helst kan anmäla sig. Däremot så har vi fortfarande utbildningar. Vi har vad vi kallar rättighetsbaserade utbildningar då vi utbildar på uppdrag av exempelvis organisationer, säger Agneta Broberg.

Regeringen meddelade i fredags att DO får 10 miljoner kronor i ökade anslag. Pengarna kommer framförallt att användas för att "balansera upp i budgeten", säger Agneta Broberg. Att det har varit en obalans i budgeten beror på att väldigt mycket behöver göras med tekniken inom myndigheten. Det är framförallt IT-miljön på myndigheten som resurser kommer att läggas på.

Gammal teknik från sammanslagningen 2009, då fyra stycken myndigheter som jobbade mot olika typer av diskriminering slogs ihop till en, måste uppdateras, säger Agneta Broberg.

– Vid sammanslagningen 2009 så följde gammal teknik med från de olika myndigheterna, och det har lett till att det är helt ohållbart och därav är det absolut nödvändigt med de här omfattande investeringarna.

Handlar det om att kunna göra anmälningar via webben till exempel?

– Ja, det är en liten del, och för att kunna göra det så behöver man en it-miljö som sen kan hantera det. Så att det är hela it-miljön och det är en väldigt kostsam historia såklart. Vi är inte ensamma som myndighet om detta heller, utan det är någonting som många myndigheter står inför nu, säger Agneta Broberg, chef för Diskrimineringsombudsmannen.