Bostadsbristen i Stockholm kostar jobb

4:14 min

Hälften av 600 tillfrågade företag i Stockholm anser att bostadsbristen försvårar deras möjlighet att rekrytera. Det skriver Stockholms Handelskammare i en rapport.

– Vi kan inte hitta de talanger eller den kompetens vi behöver här i Stockholm, så vi behöver titta ute i hela världen och hitta personer som vi vill skall flytta hit. Och när gör det så måste vi hitta bostäder åt dem, och det har vi idag ganska svårt att göra, säger Anna Wikman, HR-chef på Fyndiq AB och menar att detta hindrar företagets tillväxt.

Var femte företag i Stockholmsområdet anser att de helt misslyckats med rekryteringen och då just på grund av bostadsbristen, skriver Stockholms Handelskammare i sin rapport. Problemen upplevs störst bland mindre och yngre företag. De nyrekryterade har svårt att direkt satsa på en bostadsrätt och samtidigt är bristen på hyresrätter påtaglig.

– Billiga hyresrätter, mindre ettor och tvåor så att vi kan flytta hit personer som kan bo där ett tag och sedan slussas in på bostadsmarknaden. Den typen av initiativ behöver vi verkligen se för att kunna växa och rekrytera de som vi behöver ta hit till Stockholm, säger Anna Wikman.

Situationen är inte mycket bättre i de övriga storstäderna i landet, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Hyresrätterna är få och bland Sveriges 290 kommuner finns de som helt och hållet avstått från att upplåta mark till hyresrätter.

– Det är bland annat kommuner runt storstäderna. Här i Stockholm vet vi att en del kommuner knappt har byggt några hyresrätter.

Därför har regeringen utformat ett nytt förslag som innefattar bygganden av bostäder med rimliga hyror, säger Mehmet Kaplan. 5,5 miljarder kronor i budgeten är avsatta för det och dessa ska bland annat gå till ett investeringsstöd på totalt 3,2 miljarder.

– Utöver det har vi lagt ut en rad förslag till riksdagen som kommer att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

I rapporten drar Stockholms Handelskammare dock slutsatsen att det inte går att bygga bort bostadsbristen. Istället pekas den dåliga rörligheten på bostadsmarknaden ut som det största problemet i Stockholm. Handelskammaren vill gärna se att hyresmarknaden omregleras, det vill säga hyrorna höjs stegvis, att utbudet av andrahandsobjekt ökar, och att flyttskatterna sänks. De förespråkar fler bostadshotell och tillkomsten av alternativa bostadsformer. Kommunernas planmonopol måste ses över, menar deras experter.

Stockholms Handelskammare skriver i sin rapport att bostadsbristen i Stockholm bidrar till att göra hela regionen mindre attraktiv vilket direkt slår mot jobb och tillväxt. Drabbas Stockholm som är Sveriges tillväxtmotor då drabbas hela landet, påpekas det i analysen.

För många företag, inklusive Fyndiq AB där Anna Wikman är huvudansvarig rekryterare, är landsbygden inget alternativ. Om situationen på bostadsmarknaden inte förbättras är det den stora världen som gäller, säger hon.

– Absolut. Berlin eller andra städer runt om i Europa. Jag tror snarare att vi skulle lämnat Stockholm och Sverige och flyttat utomlands för att vi är ett IT-Tech bolag och behöver vara i miljön där dessa företag finns. Då skulle vi flytta till en annan stad och från Sverige helt enkelt - i värsta fall.

Stockholms politiker är medvetna om det. Regeringen likaså, och det är därför vi ger stöd till kommunerna som bygger mycket, säger bostadsminister Mehmet Kaplan. Det nya stadsstyret i Stockholm gör allt för att få igång bostadsbyggande, säger han.

– Där har vi ett bra exempel med det röd-grön-rosa styret i Stockholms stad som har gett i uppdrag till sina fastighetsbolag att bygga dubbelt så mycket som de tidigare gjort. Och det är ett viktigt steg. Då kan vi se till att de företag som behöver hyresrätter med rimliga hyror kan stanna kvar i Stockholms region, utvecklas och anställa fler. För att det är viktigt för Stockholm och det som är viktigt och bra för Stockholm är oftast bra för Sverige, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.