Somalia riskerar drabbas när alltmer bistånd går till flyktingmottagning

3:00 min

Biståndsminister Isabella Lövin, nyss hemkommen från Somalia, säger att det just nu inte finns några planer på att minska biståndet dit.

– Vi har inte planerat att skära någonting i (biståndet till) Somalia i dagsläget. Somalia är idag i hög grad beroende av hjälp utifrån, i ett väldigt skört läge. Och när man har 80 procent abetslöshet i Somalia, väldigt hög barnadödlighet, bara 40 procent går i skolan, skolorna är ju också drivna av bistånd i många fall, säger Isabella Lövin, nyss hemkommen från ett besök i den somaliska huvudstaden Mogadishu.

I år gör regeringen avräkningar från biståndsbudgeten på totalt 8,4 miljarder kronor - pengar som går till flyktingmottagandet istället. Det innebär att en femtedel av det totala biståndet går till flyktingmottagande, och mitt i flyktingkrisen utreder nu regeringen om den andelen ska öka.

Somalia är det tredje största mottagarlandet av svenskt bistånd. Förra året fick landet runt en halv miljard kronor från Sverige, och att biståndet gör nytta i Somalia, kunde Isabella Löven själv konstatera, till exempel när det gäller att minska barn- och mödradödligheten.

Samtidigt har landet oerhörda problemen, med undernäring till exempel och attentat utförda av den islamistiska extremistgruppen al-Shabaab. Och kvinnlig könsstympning är fortfarande väldigt utbrett, ett allvarligt brott mot kvinnors rättigheter, säger Isabella Lövin.

– Det är någonting som vi ser väldigt allvarligt på, det bidrar ju till både barnadödligheten och mödradödligheten, att könsstympning är så utbrett, 98 procent av alla kvinnor är omskurna. Och här har vi ett program, där vi utbildar kvinnor till barnmorskor. Sverige har varit med och utbildat nästan 500 barnmorskor redan idag, och 500 till är på väg att bli utbildade. Och det här innebär oerhört mycket. Jag fick höra när jag var nere i Somalia att på de kliniker där de utbildade barnmorskorna arbetar, så överlever nästan alla barn, och alla mödrar.

Under sitt dygn i Somalia hann biståndsminister Isabella Lövin träffa den somaliska regeringen, civilsamhällesorganisationer, kvinnoorganisationer och människorättsförsvarare.

Rent politiskt sker det framsteg i Somalia, tycker Isabella Lövin. Sedan inbördeskriget bröt ut 1991 har landet slitits sönder, men de senaste åren kan man se positiva tecken.

– Man ser att det finns en klar möjlighet, en öppning, det finns en regering som är helt inställd på att bygga upp landet, och se till att det finns fungerande institutioner, och att det ska bli val nästa år, och att valen ska bli mer inkluderande än tidigare, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Mona Jama Ismael
mona.ismail_jama@sr.se

Anders Ljungberg
anders.ljungberg@sr.se