Nytt projekt ska hjälpa fattiga romer både här och i Rumänien

3:09 min

Nu startar insamlingskampanjen "Hjälp människor som tigger" till förmån för utsatta EU-medborgare.

– Den går ut på att hjälpa hemma. I det här fallet hemma i Rumänien. Vi vill komma åt orsakerna till fattigdomen, utanförskapet, korttidsmigrationen och tiggeriet. Och då måste man tänka ganska brett, så vi arbetar redan nu med olika insatser inom utbildning, hälsa, tillgång till sjukvård och försörjning genom arbete, säger Richard Klerfors, biståndsansvarig på organisationen Hjärta till Hjärta.

Det handlar om ett unikt projekt mellan näringsliv och biståndsorganisationer, där man långsiktigt försöker bidra till förändring i Rumänien och samtidigt skapa en bättre situation för fattiga EU-medborgare som vistas i Sverige.

Initiativtagare till kampanjen "Hjälp människor som tigger" är Stockholms handelskammare och organisationen City i Samverkan där bland annat Stockholms kommun och handeln är medlemmar. Men det är flera insamlings- och biståndsorganisationer som kommer att driva de enskilda projekten.

En del projekt är redan igång, berättar Richard Klerfors. Samarbete med lokala organisationer och kommuner i Rumänien likaså. Ett av projekten går ut på att man lär arbetslösa tillverka korgar. Att tjäna pengar, betala sjukförsäkringen, få rätt till pension, bli inkluderad. För många är detta något helt nytt.

– Nu har vi i de projekt vi startat en sådan efterfrågan på arbetskraft att vi planerar hemvändarprogram. Där startar vi utbildningar inom till exempel korgflätning och erbjuder personer som nu finns här och som lever under väldigt svåra omständigheter – kanske till och med i skogen – och tigger, att: "Åk hem till din by, gå den här yrkesutbildningen, du får studiebidrag under tiden och när du avlagt examensprov då blir du erbjuden en anställning i det här projektet", säger han.

Och ett mer långsiktigt arbete välkomnas av Martin Valfridsson, regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare. Han bedömer att de svenska insamlade pengarna kommer att förbättra romernas situation i Rumänien när det gäller utbildning, hälsa och försörjning.

Svenska organisationer är ofta duktiga på att förebygga att pengar försvinner i korruption, säger han. Och tillsammans med andra insatser som görs av Norge, Schweiz och FN bland annat, och genom de EU-medel som Rumänien får, kan man göra stor skillnad, säger Martin Valfridsson.

– Det är inte gjort över en natt, men förhoppningsvis är det mycket av verksamheten från den svenska organisationen, som sker just på de orter där många har kommit till Sverige ifrån. Så jag hoppas, att man på sikt kommer att märka att det svenska engagemanget finns på plats i hemländerna, säger regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson.