MSB: Höga krav ställs på alla funktioner i samhället

2:01 min

Läget i Sverige är mycket ansträngt till följd av det stora flyktingmottagandet, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i sin veckorapport till regeringen.

Kortsiktigt är det framför allt bristen på boenden som är akut.

– Möjligheten att hitta boenden till alla asylsökanden har varit svår hela tiden, men nu är den mycket kritisk egentligen. Det är mycket svårt att hitta boenden, trots alla åtgärder som vidtagits, av Migrationsverket och alla kommuner som erbjuder evakueringsplatser för kortare boenden. Man gör sitt bästa för att hitta de här boendena, men trots det är det svårt just nu, säger Alexandra Nordlander som är verksamhetsansvarig för operativ analys på MSB.

Under förra veckan sökte nästan 10 300 personer om asyl i Sverige. MSB konstaterar att Migrationsverket inte ser några tecken på att antalet asylsökande avtar.

Och även om bristen på boenden är det största problemet nu, så finns många fler utmaningar framöver, säger Alexandra Nordlander:

– Nu har man problem med att hitta boenden, tak över huvudet för människor. Men i ett senare skede så kommer det också ställas höga krav på hälso- och sjukvården och skolan och socialtjänsten, alla funktioner egentligen i samhället som är till för oss, alla vi som bor i landet. Och belastningen på dem kommer att bli mycket högre också framöver, säger Alexandra Nordlander.

Det fortsätter att vara ett ansträngt läge för "samhällsviktiga verksamheter", skriver MSB, som också beskriver "begynnande utträngningseffekter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst". Det handlar bland annat om att det stora mottagandet av ensamkommande barn gör att man får problem med den ordinarie verksamheten, till exempel inom sjukvård och socialtjänst. En länsstyrelse talar om att "uthålligheten" inom vissa verksamheter tar slut i mitten av december, skriver MSB.

– Man behöver förstå att det här inte är en tillfällig situation. Utan det är någonting som vi kommer att leva med ganska så länge nu, och där vi alla måste hjälpas åt och se hur man löser situationen och hur man ser till att göra någonting bra av den, säger Alexandra Nordlander, som är verksamhetsansvarig för operativ analys på MSB.