FAKTA: Får man vara ledig för att ta hand om en närstående?

De som har anhöriga i andra länder och som därför inte har rätt till närståendepenning om de behöver ge vård och omsorg, får istället vända sig till sin arbetsgivare för att ta ledigt.

Trängande familjeskäl

Enligt svensk lag har man vid särskilda tillfällen rätt till vad som kallas ledighet för trängande familjeskäl.

Det gäller i samband med sjukdom eller olycksfall som gör personens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Arbetsgivaren får inte neka arbetstagaren ledighet. Arbetsgivaren får inte heller avskeda en arbetstagare som begär ledigt av trängande familjeskäl.

Får man betald ledighet?

Nej, lagen ger ingen rätt till betald ledighet. Det finns heller inga minimikrav i lagen som säger hur länge arbetstagaren minst har rätt att vara ledig. Men det handlar inte om någon längre ledighet. Det är upp till arbetsgivaren att godkänna ledigheten.

Viktigt att kolla med arbetsgivaren

Det man ska tänka på är att arbetsplatsens kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som ger arbetstagaren rätt till bibehållen lön under en begränsad tid för denna ledighetsform, så kallad permission.

I kollektivavtalen kan det finnas både begränsningar och mer generösa lösningar än vad som anges i lagtexterna. Det är alltså viktigt att kolla upp med arbetsgivaren för att se vad som gäller på arbetsplatsen.

Källa: Jusek.se