Språkföretag varnar för tolkbrist

2:12 min

Det råder stor brist på tolkar i Sverige och behovet har ökat i och med höstens flyktingström, enligt branschföreningen Språkföretagen. 

– Det har skett en ökning på mellan 15 och 25 procent och det är bland annat dari, som talas i Afghanistan, som ökat mest drastiskt, säger Elisabeth Cardoso da Silva, chef för kontakt- och distanstolkning på språkföretaget Semantix.

Enligt branschföreningen Språkföretagen saknas det i dag främst tolkar som kan dari, arabiska, somaliska och tigrinska. Nu slår föreningen larm om att bristen på kvalificerade tolkar kan leda till att processer som asylhandläggningar och hälsoundersökningar kan ta ännu längre tid framöver.

Elisabeth Cardoso da Silva berättar att de har haft svårt att hitta tillräckligt med tolkar under vissa tider på dygnet och att de har försökt få fler kunder att välja distanstolkning för att hinna med.

Hon efterlyser bland annat intensivare tolkutbildningar och bättre teknik för att kunna tolka mer på distans och på så sätt kunna hantera det växande behovet.

– Alla måste hjälpa till med det här. Vi behöver en intensivare tolkutbildning. Utbildningen måste gå fortare och det måste också finnas fler tillfällen att bli auktoriserad. Myndigheter kanske också kan samla sina beställningar bättre, och mer tolkning kan behöva ske på distans, säger hon.

Braschföreningen Språkföretagen bedömer att behovet av tolkning kommer att fortsätta öka även nästa år, och den bilden delar tolken Mohammed al-Mokahal som jobbar som arabisktalande tolk i Västerbotten.

– När de som får uppehållstillstånd slussas in i olika kommuner och får etableringshandläggare på Arbetsförmdelingen och de ska gå i skolan, då behövs det tolkar. Jag tror att behovet blir stort i de stora språken som arabiska, dari och persiska, säger Mohammed al-Mohakal.

Regeringen kommer att skjuta till 21 miljoner kronor nästa år för att utbilda fler tolkar och utreder speciella snabbspår för att förkorta utbildningen.