Klass 3-varning, återanvändning och 108-åringen

-  
-
-  
-