Fredag 13 april

4:54 min

– Mångårige utrikesreportern Kjell-Albin Abrahamsson riktar kritik mot Lenin-badet på Expressens debattsida:

– Och hör Lars Diding svara på kritiken direkt i Puls klockan 15.00

– Vattennivåerna kommer att stiga med en meter de närmsta 100 åren. Hur påverkar det Halland med vår långa kustremsa?

– Risk för parkeringskaos när evenemangen avlöser varandra i Varberg i helgen

–