Frälsningsarméns nya linje

Svanmärk heterosexualiteten

0:25 min

Frälsningsarméns Secondhandkedja Myrorna byter namn till Svanarna. Detta för att Frärlsningsarmén inte vill förknippas med myrors polyamorösa sexualmönster utan hellre identifierar sig med svanar som ju lever i heterosexuell tvåsamhet hela livet.