Måltavlor byttes ut mot långtidsarbetslösa

Fas(a) 3 på Livgardet

1:48 min