Mingel från den litterära smältdegeln

5:01 min

Vår "Tjiif" Ulla Walldén är på Bokmässan i Göteborg. Hon har minglat runt bland montrar, bokstöd och författare.