Danska barn vågade inte komma över bron

Danska åttondeklassare skulle besöka en jämnårig skolklass på Östra Skolan i Malmö. Tråkigt nog ställdes besöket in med kort varsel: de danska föräldrarna vågade inte låta sina barn åka till den, enligt de "den livsfarliga staden". 

I dagens program pratar Louise Epstein med Wail Rabi, biträdande rektor på Östra skolan i Malmö.