När har man sonat ett brott?

14 min

Är skamstraffen på väg tillbaka i och med den omdiskuterade hemsidan där vem som helst kan söka efter dömda via namn, personnummer eller på en karta? Vi talar med Katarina Kallings, museichef på Sveriges fängelsemuseum i Gävle, om skamstraff förr och nu.

Läs mer om skamstraffen:

Bild 1 - "Spanska fiolen" . Den dömda fick bära runt på en träfiol.

Bild 2 - "Bära järnkrona" En konstalation bestående av sammanlagt 42 kilo av bojor krona och fotkedjor i järn. 

Bild 3 - "Rida trähästen". Ett av de mer milda straffen gick ut på att sitta till allmän beskådan på en trähäst. Ville man att den staraffade skulle pinas extra mycket kunde den få tunga vikter hängda i benen.

Vill du se fler bilder på vilka straff som utfärdades för skam kan du kika in på fängelsemuseet i Gävles hemsida.