#DelaUpplevelsen

Irakisk samtidspoesi

8:40 min

Irakisk samtidspoesi är ett översättningsprojektet som heter "Ett inskränkt öde och ett besinningslöst". 

I projektet översätter och tolkar kvinnliga svenska och irakiska poeter varandras poesi.

Vi pratar med poeten och skribenten Helena Boberg som översätt poesi skriven av 27-åriga Mariam Alatar från Irak. Dikten "Ett besinningslöst öde" läses upp av poeten Tammam Hunidy.