Mer vetande i en mindre värld

Rajni Hatti-Kaul är professor i bioteknik i på Lunds tekniska högskola. Hon kom till Lund 1985 från Indien och det är genom henne som globaliserings roll för forskningen speglas i Vetandets värld den 14 november.

I programmet berättar Rajni Hatti-Kaul om hur det var att byta från forskning i Indien till forskning i Lund och hur den långa flytten underlättades just av att hon var forskare.

På Lunds tekniska högskola bedriver man ett utbrett internationellt arbete och med erfarenheter från både Indien och Sverige har Rajni Hatti-Kaul en viktig roll idet arbetet. Bland annat så utbildar man studenter från Bolivia och hjälper till att bygga upp forsningsmöjligheter i Bolivia.

Från Bolivia tog Rajni Hatti-Kaul och med sig vatten och jordprover till laboratoriet i Lund. Från proverna togs bakterier som senare var med och bidrog till en process där man kan framställa plast utan att behöva använda olja..

I programmet ges också andra exempel på hur forskningen påverkas av en värld där avstånd i bland tycks krympa och gränser suddas ut.

Redaktör för programmet är Håkan Svensson.