Forskare vill stänga ute diskussion om intelligent design

I går tisdag hölls en omdebatterad föreläsning om begreppet intelligent design. Det förs fram av kristna grupper som ett alternativ till biologernas evolutionslära. Men många forskare rasar mot begreppet och vill att universiteten stänger dörrarna för en diskussion om det.

”Den moderna vetenskapen har avslöjat ett universum som är så sinnrikt och komplext, att allt fler forskare idag ställer sig frågan om slumpen verkligen kan vara hela förklaringen till universums uppkomst.” Så stod det i programförklaringen till gårdagens föreläsning som alltså hölls i Linköpings Universitets lokaler under tisdagskvällen.

”Försök att göra verklighet av religiös myt”
Men där hör intelligent design inte hemma. Det menar bland andra Dan Larhammar, som är professor i molekylär cellbiologi och forskar kring evolution, han hör till de skarpaste kritikerna av intelligent design.

– Det är pseudovetenskap, inte vetenskap. Det är ett försök att med ett vetenskapligt språkbruk göra en religiös myt acceptabel i ett vetenskapligt sammanhang.

Universiteten får inte stänga ute
Dan Larhammar och flera andra kritiker anser att det är en medveten strategi att hålla föreläsningar i universitetslokaler för att utnyttja deras status.

Linköpings universitets rektor kallar på universitetets hemsida intelligent design-teorin för ”tokerier” men han skriver att man måste ta debatt och, citat, avslöja tramset med vetenskapliga argument.

Och även om man hade velat stänga intelligent design-förespråkarna ute så var det inte möjligt, säger prorektorn Inger Rosdahl, sånt kan man bara göra om man misstänker att brott kommer begås.

– Högskolor och universitets arbete regleras ju av högskoleförordningen. Där är det väldigt tydligt. En högskola är skyldig att låta en demokratisk förening med studenter vid högskolan använda undervisningslokaler för sammankomster.

Björn Gunér
bjorn.guner@sr.se