Välstånd och jämställdhet styr sexsjukdomar

Det behöver inte vara antalet sexpartners som styr hur stor risk du har att drabbas av en sexuellt överförbar sjukdom. Snarare handlar det om du bor i ett rikt och jämställt land eller inte.

Den slutsatsen drar forskare i en världsomfattande studie av sexvanor i 59 länder.

Vanligare med fler sexpartners i rika länder
Studien visar bland annat att det är vanligare med fler sexpartners i välutvecklade delar av världen, jämfört med länder som lider med stor andel sexuellt överförbara sjukdomar, bland annat svårt aidsdrabbade länder i Afrika.

Sverige är inte med i undersökningen, som publiceras i det kommande numret av medicintidskriften The Lancet.