Socialstyrelsen skärper råd om spädbarnsdöd

Flera nya studier den senaste tiden gör nu att Socialstyrelsen uppdaterar sina råd till föräldrar med nyfödda barn.

De tidigare råd som nyblivna mammor fram tills nu fått på barnavårdcentralerna; att barnet inte bör sova på mage, att undvika rökning, att amma och att inte låta barnet ligga för varmt; de kommer att finnas kvar men de förtydligas.

Låt inte barnet sova på sidan
Till exempel avråder man nu definitivt även från att låta barnet sova på sidan, eftersom det då är lätt att barnet ramlar över på mage.

Och Socialstyrelsen väljer också att ta med råd i frågor som länge varit kontroversiella, till exempel om barn bör använda napp eller inte. Det berättar professor Hugo Lagercrantz som varit med och utarbetat de nya råden

– Det finns mycket som talar för att nappsugning förebygger spädbarnsdöd. En annan kontroversiell sak är att undvika att ha barnet i samma säng. Om man gör det ska det finnas fri yta mellan. Barnet får inte ligga mellan föräldrarna så att det blir för varmt, säger Hugo Lagercrantz.

Stor andel barn dör fortfarande
Sedan början på 1990-talet har antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskat från drygt 100 till idag ungefär 25 främst beroende på att färre barn nu sover på mage. Men Hugo Lagercrantz tror att om fler följer råden kan antalet fall sjunka ytterligare.

– Det är ganska mycket om man tänker på att det dör 50-60 barn i trafiken varje år och motsvarande i cancer. Det är en av de vanligast dödsorsakerna.

Socialstyrelsen presenterar sina nya råd om plötslig spädbarnsdöd om cirka en månad.

Anna Rockberg-Tjernberg
anna.rockberg-tjernberg@sr.se