Svenska grödor i biltanken och värmepannan

Kan vi komma bort från oljeberoendet med hjälp av vad som kan odlas på svenska åkrar och utvinnas ur den svenska skogen? Vetandets värld handlar om möjligheterna för svensk skogs- och jordbruk att producera energi.

Redaktör: Camilla Widebeck