Fuskkemikalier vanliga inom jordbruket

Mer än var tjugonde växtbekämpningsmedel som säljs i EU kan vara farliga fuskprodukter - som kan skada både miljön och folkhälsan, det uppger tidskriften Chemistry & Industri. Enligt tidningens genomgång handlar det om billiga kopior av vältestade bekämpningsmedel som säljs under förevändning att de ska fungera på samma sätt som originalet. Från bara de senaste åren finns flera exempel där sådana här otestade bekämpningsmedel ställt till med stor skada på europeiska åkrar och till och med studier där man hitta spår av farliga spårämnen av sådana här bekämpningsmedel i matvaror som sålts i europeiska snabbköp.