Tidiga trauman orsakar kronisk trötthet

Trauman och stress tidigt i livet kan vara orsak till kroniskt trötthetssyndrom, en sjukdom som omkring 200 000 personer i Sverige lider av. Kroniskt trötthetssyndrom är en förlamande trötthet som varar minst sex månader och som inte blir bättre av vila. Dessutom har personerna ofta bland annat minnesproblem, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och muskelsmärtor. Nu kommer två studier som båda visar att orsakerna till sjukdomen kan spåras långt tillbaka i patientens liv.

I den mindre amerikanska studien fick personer med kroniskt trötthetssyndrom svara på frågor om svåra händelser i barndomen - om de blivit gravt försummade eller utsatts för mentalt, fysiskt och sexuellt våld. Och det visade sig att det var upp till åtta gånger vanligare med kroniskt trötthet bland dem som utsatts för olika traumatiska händelser i barndomen än bland de som ingick i kontrollgruppen.

I den svenska studien har forskarna tittat på hur 1500 patienter som var med i enkätstudie i började på 70-talet beskrev sin situation. De fick då bland annat svara på frågor om stress. Och det visade sig att de som då själva sa sig ha en emotionellt instabil personlighet och hade en stressad tillvaro i större utsträckning hade utvecklat kroniskt trötthetssyndrom trettio år senare, i slutet på 90-talet.

En av författarna till den svenska studien, läkaren Birgitta Evengård, påpekar hur viktigt det är att tidigt fånga upp personer med risk att utveckla kroniskt trötthetssyndrom. Och att barn och mödravårdcentraler får resurser till förbyggande arbete så att barn inte ska utsättas för trauman:

- Genom att stärka goda saker i barndomen så kan man hantera negativa livshändelser på ett annat sätt. Och de individer som är födda med de biologisk sårbarhet kan man hjälpa till att stärka genom att stärka band, typ föräldrakontakt genom pappagrupper och så, säger läkaren Birgitta Evengård.

Anna Rockberg Tjernberg

anna.rockberg-tjernberg@sr.se

Studierna publiceras i tidskriften Archives of General Psychiatry.