Förebyggande halverar diabetesrisk

Åldersdiabetes är en av våra stora folksjukdomar. I Sverige är ungefär 300 000 personer drabbade och ännu fler är i riskzonen. Men risken att drabbas kan minskas drastiskt med förebyggande råd. Det visar en ny studie.  

Överallt möts vi av kost- och motionsråd som ska få oss att må bättre och gå ner i vikt. Men att faktiskt ändra sina vanor är inte så lätt. Men för patienter med risk att få diabetes 2, eller åldersdiabetes, är det verkligen viktigt att få sunda vanor.

Och nu har forskare i Finland, som under sju års tid följde 500 medelålders kvinnor och män i riskzonen för att utveckla åldersdiabetes, konstaterat att förebyggande råd om kost och motion faktiskt hjälper, och det även på lång sikt.

Under fyra års tid fick patienterna individuell kostrådgivning och erbjöds gratis motion tillsammans med andra. Risken att utveckla åldersdiabetes sjönk med nästan 60 %. Ytterligare tre år senare, efter att programmet avslutats, höll många patienter fortarande kvar vid sina nya levanadsvanor. Totalt sett hade risken att få diabetes sjunkit med 40%.

Efterlyses i svensk vård

Det lönar sig alltså med förebyggande vård om den görs på rätt sätt. Och Claes Göran Östensson, diabetesläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tycker att den svenska sjukvården borde satsa mer på förbyggande vård:

– Man borde ha någon form av program. Det kallas för screening, att man uppsöker människor som man tycker är i faroszonen Det tycker jag samhället borde satsa på, men det har man inte gjort. Och det är ju inte bara sjukvården. Det är mer samhällsövergripande, att skapa möjligheter för människor att få bra mat och motionera.

Och det ska ju vara säkert också, det ska vara upplysta områden så att man inte riskerar att bli överfallen. Kommunerna har ett stort ansvar här tycker jag, inte bara sjukvården, säger Claes Göran Östensson på Karolinska Universitetssjukhuset.

Källa: The Lancet

Anna Rockberg Tjernberg
anna.rockberg-tjernberg@sr.se